NATO v poslední době v reakci na vyhrocení vztahů mezi Západem a Ruskou federací výrazně posiluje pozice na své východní hranici. Nově buduje šestici malých velitelství v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Centra o síle zhruba 40 mužů mají být plně provozuschopná do července nadcházejícího roku.

Nová velitelství mají sloužit mimo jiné jako plánovací a koordinační střediska pro manévry nových aliančních sil velmi rychlé reakce, zároveň mají být výrazem podpory východním členů NATO, kteří se obávají velmocenských ambicí Ruska.