Otázka: Proč tam jste?Jsem tu, protože francouzská vláda zaútočila na Islámský stát, chalífát.Dostal jste nějaké pokyny?Ano.Jste ve styku s oběma bratry (útočníky proti redakci týdeníku Charlie Hebdo)?Ano, jsem. Koordinovali jsme tyto operace, na začátku. Oni Charlie Hebdo, já policisty.Jste ještě ve spojení? Volal jste jim po telefonu v poslední době?Ne.Jste se svou ženou?Ne, jsem sám. Moje žena tady není.Kolik je lidí v obchodu s potravinami?Jsou tu čtyři mrtví a 16 lidí s dítětem, to dělá 17 s dítětem. (Mluvil s někým) Říká, že je tu osm žen.Jaké jsou vaše požadavky?Žádám, aby se (francouzská) armáda stáhla z Islámského státu, ze všech míst, kam šla bojovat proti islámu. Jsem ochoten jednat ... Řekněte jim (policii), aby mi zavolali.Ke které skupině patříte?K Islámskému státu.Byl jste tam (v Sýrii nebo v Iráku)?Vyhnul jsem se tomu, protože by to ohrozilo můj plán, pokud bych to udělal.Vybral jste si tento (košer) obchod z nějakého důvodu?Ano. Kvůli Židům. Je to za všechen útlak, zejména vůči Islámskému státu, ale i na všech místech. Je to kvůli všem místům, kde jsou pod útlakem muslimové. Patří tam i Palestina.Kromě obou bratrů jsou s vámi ve styku ještě další osoby?Na tuto otázku neodpovím. Dost bylo otázek. Dejte moje číslo policii.