Dekrety, které postihly i maďarskou menšinu v tehdejším Československu, brzdí podle Rétváriho současnou spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky.

Text přednášky vládního politika byl přečten na akci organizované Nadací Konrada Adenauera v Budapešti. Rétvári na akci nebyl osobně přítomen.

Podle něj bylo cílem Benešových dekretů vytvoření etnicky homogenního Československa. „Němcům a Maďarům bylo odnímáno občanství, byla zmrazena jejich bankovní konta, státní zaměstnanci německé a maďarské národnosti byli propuštěni a studenti hlásící se k těmto národnostem byli vyloučeni z univerzit,“ uvedl politik.

Právník Attila Horváth ve své přednášce upozornil, že Benešovy dekrety měly za následek také konfiskaci majetku Němců a Maďarů. „Mocnosti podporovaly pouze vystěhování Němců, československé úřady proto iniciovaly výměnu obyvatelstva mezi Maďarskem a Československem. Přes 70 tisíc, většinou dobře situovaných Maďarů bylo nuceno zanechat své majetky a přestěhovat se,“ zdůraznil Horváth.