Moskva má podle ní Praze zaplatit 80 procent z celkového objemu dluhu, jenž přesahuje osm miliónů dolarů (zhruba 160 miliónů korun). Podle Interfaxu Medvěděv ministerstvu financí uložil, aby o tom podepsalo dodatek k mezivládní smlouvě s ČR. Jakmile platba proběhne, bude Moskva považovat všechny své závazky ze sovětských dob vůči ČR za splněné.

Z jakého důvodu má být částka snížena, agentura neuvádí, zřejmě jde o slevu za to, že Rusko uhradí zbytek dluhu penězi místo dodávek zboží, jak to ukládají platné smlouvy.

České ministerstvo financí nechtělo v pondělí k transakci poskytnout bližší informace s tím, že dokument je stále v připomínkovém řízení.

„Zůstatek ruského dluhu vůči ČR je ve výši cca osm miliónů dolarů. Konečná částka dluhu a příslušný procentní podíl, který bude zaplacen ve prospěch ČR, bude přepočten ke dni podpisu příslušného dodatku k mezivládní smlouvě s Ruskou federací,“ sdělil Právu mluvčí resortu Ondřej Šrámek.

MZV chce z peněz opravit ambasádu

„V současné době probíhá vnější připomínkové řízení k návrhu mezivládního dodatku s následným záměrem předložit materiál vládě ČR,“ dodal. K tomu by podle informací Práva mělo dojít v nejbližší době.

Jednání o splacení zbytku dluhu probíhala mezi resorty financí, jejich průběh ale monitoruje i Černínský palác, za nějž se schůzek účastnil vedoucí české mise v Moskvě.

Slovensku už Moskva zaplatila

Diplomaté by částku, kterou Rusko zaplatí, rádi využili k údržbě rozlehlé české ambasády.

„Máme zájem, aby splátka byla využita na opravu a údržbu zastupitelského úřadu v Moskvě,“ sdělila Právu mluvčí resortu Johana Grohová.

Opravu české ambasády jako způsob umoření dluhu již loni na jaře podle ministerstva financí nabízeli i Rusové, jejich podmínky ale byly pro Prahu nepřijatelné: žádali totiž, aby rekonstrukci prováděly jen ruské firmy, které by navíc vybírala ruská strana.

Rusko svůj zahraniční dluh vůči zemím někdejšího východního bloku, zděděný ještě ze sovětských dob, postupně uhrazuje. V květnu už umořilo svůj dluh ve výši 1,7 miliardy dolarů vůči Slovensku a zhruba 300 miliónů dolarů vůči Srbsku. Dalších 5,3 miliónu dolarů se letos Moskva chystá zaplatit Finsku.