Kvůli pochybení personálu zemřelo loni v nemocnicích 2864 pacientů, což přestavuje nárůst oproti předchozímu roku, kdy jich bylo 2726. Narostl i počet lidí, jimž nevhodná péče způsobila vážnou zdravotní újmu. Loni jich bylo 7559, předloni 7497.

U starších pacientů se opakovaně stalo, že jim byla diagnostikována rakovina, i když jim selhalo srdce, takže léčba byla zcela neúčinná.

Selhání se ale objevila i v porodnicích, kde si sestry a další personál nevšimli plicních infekci u novorozenců, kteří zemřeli. Stačilo by jim přitom dát antibiotika.

Selhání nelze vyloučit, připustil ministr 

Lékař Mike Williams z Univerzity v Exeteru, který se věnoval těmto otázkám, řekl: „Lékaři, sestry a vedení si nevšimli úrovně poškození pacientů, ke kterému dochází v nemocnicích. Do většiny nemocnic přichází stále více a více pacientů. Peníze přitom dostávají stejné, pokud ne menší. Počet personálu zůstává na stejné úrovni, takže má více práce a pracuje tvrději a rychleji. Výzkum jasně prokázal, že když personál pracuje extrémně tvrdě, je mnohem náchylnější k chybám."

Ministr zdravotnictví Jeremy Hunt nevyloučil, že se někde mohou opakovat stejná pochybení jako v nemocnici Stafford v oblasti Mid Staffordshire, kde v mezi léty 2005 a 2009 kvůli špatné péči zemřely stovky pacientů. „I když selhání v Mid Staffordshire mnohé šokovalo, nemůžeme říci, že nějaká podobná selhání neexistují jinde v systému Národní zdravotní péče.“