Papež na úvod oznámil: „Vstal Kristus, má naděje. Dáváme prostor vítěznému volání - vstal z mrtvých. Opravdu vstal z mrtvých. Každý křesťan prožívá tuto zkušenost Marie Magdaleny.“ Zmínil význam Kristovy oběti i to, že Bůh sestoupil na zem v lidské podobě a obětoval se.“ Benedikt XVI. připomněl sílu zla, i to, jak obtížně se mu čelí: „„Naděje v tomto světě musí počítat se zatvrzelostí zla. Není to jen stěna zla, smrt, ale mnohem více jsou to ostré trny pýchy, lži a závisti.“

Papež Benedikt XVI. celebruje mši ve Vatikánu

FOTO: ČTK/AP

Zmrtvýchvstání podle něj připomíná vítězství světla nad tmou a lásky nad nenávistí. „Kristus je nejvíce útěchou pro ty komunity, které jsou pronásledovány kvůli své víře," dodal.

Papež již tradičně využil projev, aby zmínil konflikty ve světě. Letos se zaměřil především na oblast Blízkého východu a Východní Afriky: „Ať zmrtvýchvstalý Kristus přinese naději Blízkému východu, aby všechny kulturní a etnické složky respektovaly lidská práva. Ať v Sýrii ustane krveprolití. Velikonoční vítězství ať dodá odvahu iráckému lidu a ve Svaté zemi ať izraelští Palestinci odvážně přistoupí na mírový proces.“

Zaplněné svatopetrské náměstí ve Vatikánu

Zaplněné svatopetrské náměstí ve Vatikánu

FOTO: ČTK/AP

Papež promluvil i o situaci v Africe: „Pán nechť je oporou komunitám na africkém kontinentě.“ Zmínil oblast východní Afriky, Súdánu, Jižního Súdánu, Mali i Nigérie, která čelí vlně teroristických úroků ze strany islámských radikálů - často jsou terčem atentátů  i křesťané kostely.

Papež Benedikt XVI. zdraví věřící na závěr křížové cesty.

Papež Benedikt XVI.

FOTO: Giampiero Sposito , Reuters

Na závěr papež popřál "Požehnané Velikonoce všem" a po pozdravech městu a světu udělil odpustky.

Již tradičně byl projev i požehnání krátké, trvaly asi dvacet minut. Připisuje se to tomu, že Benedikt XVI. mluví bez pauz a i požehnanému věku papeže, 16. dubna mu bude 85 let.

Hod Boží velikonoční je v křesťanském kalendáři svátkem Zmrtvýchvstání Páně, kdy se na základě biblického svědectví připomíná vzkříšení ukřižovaného Krista.