Komise Fakulty tělesné výchovy a sportu Semmelweissovy univerzity v Budapešti zveřejnila svou zprávu na internetu o den dříve, než byl stanovený termín. „Na skutečnost, že v práci jsou citovány rozsáhlé pasáže z děl jiných autorů, tehdejší Univerzita tělesné výchovy neupozornila. Autor disertační práce si tudíž mohl myslet, že splňuje požadavky,“ tvrdí komise.

Z výsledků vyšetřování vyplývá, že Schmitt se v roce 1992 ve své práci neodvolal na použité zdroje, nepoužil uvozovky, ani nevyjádřil vděčnost, co je obvyklé v případě, že mu při psaní práce pomohli jiní lidé nebo vědci.

Podle maďarských médií měl Schmitt ve své 215stránkové disertační práci opsat až 180 stránek ze studie bulharského sportovního historika Nikolaje Georgjeva. Bulhar vydal svou 465stránkovou práci v roce 1987. Jejím tématem byla, podobně jako u práce maďarského prezidenta, analýza programu olympijských her.

Schmitt je bývalým sportovcem, dvojnásobným olympijským vítězem v šermu. V minulosti zastával funkci předsedy Maďarského olympijského výboru. V roce 2010 byl zvolen prezidentem Maďarska.