McChrystal při setkání na základně Leatherneck v provincii Hílmand v srpnu 2009 popisoval rostoucí hrozby a šířící se vliv povstalců a varoval, že afghánské úřady ztrácejí důvěryhodnost. Brownův poradce s premiérem po boku podle depeše tvrdil, že takové hodnocení by mohlo znamenat negativní zprávy v tisku.

McChrystal však odmítl své hodnocení zmírnit. „COMISAF (velitel McChrystal) odpověděl, že tomuto argumentu rozumí, ale zachová si svou upřímnost, a že to, co někteří vnímají jako bezútěšné hodnocení, mohou jiní považovat za realistické,“ uvádí depeše.

The Daily Telegraph podotkl, že Brown v té době řešil nedostatečné vybavení britských vojáků a vysoký počet obětí v jejich řadách, což propírala média. Premiér McChrystalovi řekl, že britská veřejnost potřebuje vidět pokrok. „Opakoval, že britská veřejnost potřebuje vidět úspěchy z měsíce na měsíc, ne z roku na rok,“ uvádí americký kabelogram.

McChrystal tvrdil, že situace v Afghánistánu není beznadějná, ale potřebuje dostatek zdrojů.