Při posledním sčítání lidu v roce 2001 se k romské menšině přihlásilo necelých 90 tisíc osob. Jejich reálný počet se však odhaduje až na 440 tisíc.

Za minulého režimu nebyli Romové uznáváni jako oficiální menšina. Proto se Romové dodnes většinově nehlásí ke své identitě.

„Romové často nerozlišují mezi občanstvím a národností. Žijí na Slovensku, tak se považují za Slováky,“ dodala Elena Gallová-Kriglerová z Centra pro výzkum etnicity a kultury.