Dosavadní právní úprava, která svatby párů stejného pohlaví neumožňuje a připouští jen registrované partnerství, je v souladu s ústavou, zdůraznili členové instituce, jejíž stanoviska jsou neodvolatelná a konečná. „Za manželství lze považovat pouze svazek mezi mužem a ženou,“ stojí dále ve verdiktu.

Ústavní rada svým rozhodnutím reagovala na stížnost lesbického páru, který je spolu téměř 14 let a vychovává čtyři děti. Ve snaze zajistit sňatkem větší právní záruky svým dětem vyjádřily partnerky domněnku, že zákaz homosexuálních manželství porušuje francouzskou ústavu.

Grémium tím přeneslo další odpovědnost na politiky s tím, že debata a případná změna příslušné normy je záležitostí parlamentu. „Ústavní rada nemůže měnit zákony,“ zdůraznil její šéf Jean-Louis Debré.