Zadržený měl při sobě krátkovlnnou vysílačku, z níž do jedoucích vlaků vysílal signál „radiostop“. V den, kdy ho policie zadržela, tímto způsobem 32krát zastavil vlaky v provozu v okolí Skierniewic. Největší překvapení ovšem nastalo, když policie zjistila, že tento 33letý muž už několik roků pracuje jako strojvůdce varšavského metra.

Vyšetřování prokázalo, že zadržený měl dva společníky, s nimiž se seznámil na specializovaném internetovém fóru. Jeden z nich, povoláním informatik, byl už několikrát trestán za tzv. informační diverzi. Policie trojici zabavila různá zařízení, která v současnosti zkoumají odborníci.

„Zjišťujeme přesný počet zastavení vlaků a také to, zda při nich mohlo dojít k ohrožení lidských životů,“ oznámil obvodní prokurátor v Lodži Krzystof Kopania.