Komise omezení pro investice penzijních fondů kritizovala v minulosti již jednou, přičemž slovenská vláda slíbila, že problém vyřeší změnou zákona. Ten nově dává Národní bance Slovenska možnost povolit fondu, aby investoval svá aktiva až do 50 procent jejich hodnoty jen do cenných papírů a dalších produktů finančního trhu, které vydal, a nebo se za ně zaručil členský stát EU, který patří do eurozóny.

Taková formulace však podle komise nadále penzijní fondy diskriminuje, protože nemohou investovat do cenných papírů ze členských států EU mimo eurozónu nebo dokonce mimo unii. Brusel se domnívá, že i takový zákon porušuje volný pohyb kapitálu, který představuje jednu ze základních svobod EU.