Závěry zveřejněné skupinou ruských, britských a francouzských vědců v lékařském žurnále Lancet jsou zdrcující. Zatímco ve světě se ročně alkohol v uvedené věkové skupině podílí na celkovém počtu úmrtí necelými čtyřmi procenty, v Rusku je to 52 procent.

Výzkum zkoumal na 49 000 případů úmrtí mladých lidí a osob ve středním věku ze tří průmyslových měst na západní Sibiři, kteří zesnuli mezi lety 1990 a 2001. Ze studie vyplývá, že konzumace alkoholu narostla v porovnání s obdobím 1987 až 1994 zhruba dvojnásobně - ze zhruba pěti litrů čistého alkoholu na hlavu ročně na zhruba 10,5 litru.

Šéf výzkumu profesor David Zaridze uvedl, že postupný nárůst konzumace alkoholu od doby, kdy tehdejší sovětský vůdce Michail Gorbačov zavedl omezení prodeje alkoholu, zabil tři milióny Rusů v produktivním věku, kteří dnes mohli být naživu. Vědci poukazují také na špatné zdravotnictví v Rusku a ekonomické potíže, které způsobují stres.