Na vatikánské univerzitě v Římě spolu diskutují vědci a teologové. Vědci ve své většině uznávají evoluci. Křesťanská církev dlouhodobě považovala Darwina za nepřítele, i když ho neumlčela jako Galilea. V USA se však fundamentalisté opakovaně snažili zakázat výuku evoluce, protože je v rozporu s Biblí.

Výsledek kongresu nelze předvídat. Papež Jan Pavel II. během svého pontifikátu uvedl, že evoluce je více než hypotéza, což dávalo naději na změnu pohledu církve. Naopak významný vídeňský kardinál Christoff Schoenborn, který je žákem současného papeže Benedikta XVI. v roce 2006 řekl, že teorie přírodního výběru není slučitelná s křesťanskou vírou.

Námitky kreacionistů se chystá vyvrátit přední americký biolog a filosof španělského původu, profesor Francisco Ayala. „Struktura organismů není taková, jakou bychom očekávali od inteligentního tvůrce, je nedokonalá a špatná. V živém světě převažují defekty, disfunkce, zvláštnosti, mrhání  a krutost.“

I bývalý ředitel Vatikánské observatoře otec George Coyne považuje koncepci "inteligentního designu" za vědecky nepodloženou a spornou i z pohledu teologie. Řekl to v rozhovoru s významným vědcem, evolucionalistu Richardem Dawkinsem, který bývám označován za "Darwinova rotvajlera". Ještě kritičtější je k nevědeckým kreacionistickým směrům, které se šíří ve Spojených státech a které vycházejí z biblického fundamentalismu.