Z průzkumu veřejného mínění, provedeným v květnu agenturou Novatris/Harris Interactive mezi téměř 7000 respondenty ještě v USA, Španělsku a Francii, vyplývá, že nejtolerantnější postoj k imigrantům mají Francouzi. Překvapivě nejméně přívětiví se ukázali být Britové. Celé dvě třetiny se domnívají, že v jejich zemi žije příliš mnoho imigrantů.

Následují shodně Němci a Italové - 55% si jich myslí, že v jejich zemi pobývá přespříliš přistěhovalců. Tolerantnější jsou Španělé (45% negativních hlasů) a Američané, z nichž si 43% myslí, že počet imigrantů v jejich zemi jim nevadí, a pouze 35% odpovědělo, že v zemi žije příliš mnoho lidí narozených za hranicemi.

Cizinci se neintegrují

Průzkum se nezabýval původem imigrantů, zajímal se ale o to, zda si lidé myslí, že jejich proces integrace do společnosti je úspěšný. Američané byli jediným dotazovaným národem, který si myslí, že ano. Na 62% Španělů si myslí, že integrace není ani úspěšná, ani docela neúspěná. Dotazovaní v dalších zemích si však myslí, že se imigranti do společnosti nezařazují dobře. Integrační proces přistěhovalců považuje za neúspěšný 50% Britů, 52% Italů, 56% Francouzů a 58% Němců.

Na otázku, zda by měli mít přistěhovalci okamžité právo volit ve všech volbách, odpovědělo 53% procent Američanů, že nikoliv. Názory Evropanů se liší. Většina se ale domnívá, že by měli mít právo rozhodovat alespoň v některých volbách, zejména do místních zastupitelstev a rad. Více než každý druhý si myslí, že by přistěhovalci měli v zemi žít několik let, než by jim bylo uděleno plné volební právo.

Zda přistěhovalectví spíše pomáhá anebo poškozuje jejich zemi, jediní Britové (54%) odpověděli, že to druhé. Také pro přistěhovalecké kvóty se vyjádřili nejsilněji Britové (80%). Následují Španělé (77%), Italové (76%), Němci (66%), Francouzi (62%) a Američané (61%).