Odborníci se domnívají, že jde o ostatky bosenských muslimů, kteří přišli o život na počátku války v internačním táboře v Luke. Asi 500 obyvatel nesrbského původu zmizelo poté, co se Brčka v květnu 1992 zmocnily srbské jednotky. Osud více než 400 lidí z této skupiny je doposud neznámý.

Brčko bylo před válkou v Bosně převážně muslimské. Na jaře 1992 jej ovládli Srbové, protože leží v koridoru spojujícím východní a západní část jedné z bosenských entit, Republiky srbské (RS).

Polovina z asi 30 000 Bosňanů pohřešovaných od války z let 1992 až 1995, byla nalezena ve 380 masových hrobech a stovkách běžných hrobů. Během této války na území bývalé Jugoslávie zahynulo nejméně sto tisíc osob.