Hlavní obsah
Příslušníci náboženské sekty jezídů prchají před sunnitskými radikály, kteří obsadili město Sindžár. Foto: Reuters

Jezídové

Jezídové, zvaní též jazídové, jsou etnicko-náboženskou skupinou žijící na severu Iráku, která čítá méně než milión lidí. Jejich náboženství má velmi staré, daleko předkřesťanské kořeny, ale postupně se v něm objevily i prvky křesťanské nebo dokonce islámské. Muslimové je většinou považují za služebníky satana. Uctívají anděla v podobě páva Meleka Táúse, který zastupuje nečinného Boha.

Příslušníci náboženské sekty jezídů prchají před sunnitskými radikály, kteří obsadili město Sindžár. Foto: Reuters
Jezídové

Starobylost jezídů potvrzuje, že používají chaldejsko-asyrský kalendář, v dubnu 2019 začal jejich rok 6769.

Pravlastí jezídů je zřejmě Indie, postupně se ale přes Írán přesouvali na západ, až se usídlili na severu dnešního Iráku, i když část jich žije i v Turecku, Sýrii, Arménii a Gruzii.

Jezídové žili na území asyrských a babylonských říší již v době před dvěma tisíci lety. Jejich původním jazykem je semitská asyrština, pozdní vývojový stupeň východního dialektu starobylé aramejštiny, většinou však hovoří kurdsky.

Jezídka staví hliněný dům na syrsko-irácké hranici.

Foto: Profimedia.cz

Společnost Jezídů je kmenová, kastovní, většinou monogamní s výjimkou kmenových náčelníků. Nejvyšší kastou jsou šejchové, odvozující svůj původ od šesti andělů, další vysokou kastou jsou pirové (starší) a nejnižší a nejpočetnější muridové.

Uctívači páva

Náboženství je velmi uzavřené. Texty psané v arabštině jsou tajné. Hlavními spisy jsou Kniha zjevení a Černé písmo.

Víra jezídů je přísně dualistická, staví na protikladech, přičemž každý má v sobě dobro a zlo. Navzdory dualismu nezahrnuje jejich víra peklo, protože Melek Táús shromažďoval sedm tisíc let své slzy do sedmi nádob a uhasil jimi všechny ohně pekelné. Obdoba ráje existuje.

Jezídové při jedné ze slavností

Foto: Profimedia.cz

Jezídismus vychází z indoíránských náboženství zoroastrismu, mazdaismu a manicheismu, ale objevují se v něm také prvky gnosticismu, judaismu, nestoriánského křesťanství a islámu, zejména súfismu. Indické vlivy jsou patrné ve víře v reinkarnaci, kdy se vracejí na tento svět, až dosáhne jejich duše čistoty. Pak skončí v ráji.

Prvky islámu zahrnul do systému víry jezídů v 12. století islámský mystik Adí ibn Musáfir, zakladatel súfismu. Podle jezídů se do něj vtělil Melek Táús. Právě ibn Musáfir rozhodl, že jezídové nemohou konvertovat k jinému náboženství a příslušník jiné víry se nemůže stát jezídem. Svůj původ odvozují striktně od Adama na rozdíl od zbytku lidstva, který pochází od Adama a Evy.

Když se v roce 2007 rozhodla jezídka konvertovat k islámu, aby si mohla vzít muslima, ukamenovali ji.

Jezídky v tradičních oděvech při syrsko-irácké vesnici

Foto: Profimedia.cz

Jezídové věří v boha, jenž stál u zrození světa a sedmi andělů, ale už dlouho je neaktivní. Jeho dílo dokončil první z andělů Melek Táús, který byl stvořen ze světla a vystupuje v podobě páva. Podle muslimů jde však o ďábla, protože v Koránu je jedním ze jmen satana (arab. šajtán) právě Melek Ta´us.

Příběh Meleka Táúse ten satanův připomíná. Když z prachu nechal Bůh stvořit Adama, Melek Táús mu napřed odmítl vdechnout život. Napodruhé to však anděl páv učinil, když byl vybrán za hlavního anděla.

K animozitě mezi jezídy a muslimy přispívá i to, že k jezídismu kdysi konvertoval i chalífa Jazíd ibn Mu´ávija, který zosnoval útok na Muhammadova vnuka Husajna ibn Alího, který padl v bitvě u Karbaly.

Pronásledování trvá do dneška

Za posledních sedm set let bylo vyvražděno možná až 23 miliónů jezídů. Jen za osmanské říše v 18. a první půli 19. století čelili 72 velkým masakrům. Vražděni však jsou i v 21. století, za sektářské války v Iráku v roce 2007 sunnitští teroristé najeli do hliněných domů ve dvou jezídských vesnicích, přičemž zabili 796 lidí a dalších 1562 zranili. [celá zpráva]

Další atentát, který si vyžádal na třicet obětí, byl spáchán v Sindžáru v roce 2009. [celá zpráva]

Postup bojovníků z Islámského státu vyhnal z domovů desetitisíce příslušníků starobylé sekty jezídů z města Sindžár.

Foto: Reuters

I Kurdové, kteří jsou sunnité, nutí jezídy po vytvoření Kurdské autonomie na severu Iráku k asimilaci, mají se zapisovat jako Kurdové a mluvit kurdsky. Jezídové už v roce 2008 žádali vytvoření zvláštní administrativní oblasti v provincii Ninive, kde by byla ochráněna jejich práva a nezakládaly se tam kurdské vesnice. Ve velkých městech se zřídily střední školy i školy druhého stupně, kde bude probíhat výuka v jejich mateřštině.

V srpnu 2014 vyhnali sunnitští bojovníci z radikálního Islámského státu desetitisíce jezídů z měst Sindžár a Zumár. [celá zpráva]

Nejméně padesát tisíc jich skončilo v horách. Spojené státy a Velká Británie jim tam shazovaly zásoby. Část jich utekla do Sýrie. [celá zpráva]

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků