Hlavní obsah

Annan nastínil reformu světové organizace

Radu bezpečnosti, nově definovat terorismus a pomoci chudým Rozšířit Radu bezpečnosti (RB) OSN, nově definovat použití síly a terorismus a vrátit prestiž Komisi OSN pro lidská práva navrhl včera v New Yorku Valnému shromáždění generální tajemník světové organizace Kofi Annan v rámci plánu reformy OSN.

Annan nastínil reformu světové organizace

V září jej projedná summit 191 členských zemí. "Tyto reformy jsou uskutečnitelné," řekl Annan a označil 63stránkový dokument vycházející z doporučení expertního panelu za unikátní příležitost oživit mezinárodní důvěru v 60 let starou organizaci otřesenou zejména hlubokými spory o invazi do Iráku.

Šéf OSN vyzval RB, aby dospěla k dohodě, kdy a jak může být použita síla, a navrhl, aby zásady byly zakotveny v rezoluci včetně kritérií, jestli je vojenská varianta úměrná hrozbě.

Složení rady by mělo podle Annanovy zprávy zveřejněné již v neděli šířeji reprezentovat mezinárodní společenství. Nyní ji tvoří pět stálých členů s právem veta (USA, Rusko, Británie, Francie a Čína) a deset nestálých členů volených na dva roky.

Komise potřebuje obnovit prestiž

Obě předložené varianty nadále přiznávají právo veta pouze jeho dosavadním nositelům. První možnost předpokládá rozšíření skupiny stálých členů o šest velkých států -Brazílii, Německo, Indii, Japonsko, Egypt a Nigérii nebo Jihoafrickou republiku, a zvýšení počtu nestálých členů o tři země.

Druhá představa počítá s tím, přidat ke stávající struktuře rady jednoho nestálého člena na dvouleté období a vytvořit novou skupinu osmi nestálých členů, kteří by ale byli voleni na delší - čtyřleté -období, a to i opakovaně.

Annan naopak žádá, aby nynější 53člennou Komisi OSN pro lidská práva zdiskreditovanou členstvím řady nedemokratických režimů nahradila méně početná rada pro lidská práva a aby místo regionálních skupin do ní volilo země přímo Valné shromáždění, a to dvoutřetinovou většinou.

Mnohé režimy byly v komisi "ne proto, aby podpořily lidská práva, ale aby se chránily před kritikou, nebo aby kritizovaly jiné", zdůraznil. "Výsledkem byl vznik deficitu věrohodnosti, což vrhá stín na pověst celého systému OSN."

Chudé země musí dostat větší pomoc

Annan navrhl uzavřít do září 2006 mezinárodní konvenci o boji proti terorismu, která by zahrnula jeho novou definici, aby různá hnutí dál nevydávala útoky proti civilistům za osvobozenecký boj.

Projekt definice říká, že terorismem je každý čin způsobující smrt nebo vážné tělesné poškození civilistům nebo osobám, které nejsou členy ozbrojených sil, jehož cílem je zastrašovat vlády, obyvatelstvo nebo mezinárodní organizace.

Annan vyzval k vypracování konvence proti nukleárnímu terorismu a konvence zakazující šíření vysoce obohaceného uranu a plutonia potřebných k výrobě jaderných zbraní. Všechny státy musí akceptovat odpovědnost za ochranu a potřebu kolektivního postupu v případech genocidy, etnických čistek a zločinů proti lidskosti, zdůraznil dále šéf OSN.

Nutno skloubit zájmy bohatých a chudých

Světová organizace musí podle jeho návrhu skloubit zájem vyspělých zemí potírat terorismus se zájmem nevyvinutých států, pro které je prioritou vymýcení chudoby.

Hlavní body návrhu:

  • přesněji vymezit mantinely použití síly
  • rozšířit Radu bezpečnosti z 15 na 24 členů
  • nově definovat terorismus v rámci konvence
  • čelit jadernému terorismu
  • vytvořit Radu pro lidská práva
  • zvýšit pomoc chudým zemím
  • trestat korupci a sexuální delikty v řadách OSN

 

Zdroj Právo 

Bohaté země by měly do roku 2015 vytvořit mechanismy, jak vyčlenit 0,7 procenta HDP na rozvojovou pomoc. Chudé země by měly na druhé straně přijmout do roku 2006 plán, jak snížit extrémní chudobu na polovinu; zabezpečit základní vzdělání pro všechny děti a splnit další rozvojové cíle OSN do roku 2015.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků