Soudce Anthony Trenga své rozhodnutí odůvodnil tím, že dekret se výslovně o náboženství nezmiňuje, a proto nemůže být považován za diskriminační. Prezident má podle něj navíc právo o pravidlech přistěhovalectví rozhodovat.

Navzdory rozhodnutí virginského soudce Trengy zůstává v platnosti starší opačný nesouhlasný verdikt soudů v Marylandu a na Havaji, kteří dekret považují za diskriminační, protože je zaměřen proti obyvatelům převážně muslimských zemí, i když v textu není náboženství zmíněno. [celá zpráva]

Původně mělo Trumpovo nařízení nabýt platnosti 16. března.

Trump svým rozhodnutím revidoval předešlý restriktivní dekret z konce ledna, od něhož po odmítavém stanovisku několika soudců upustil.

Nové nařízení, které prý Bílý dům hodlá hájit až u nejvyšší soudní instance, zastavuje všechny imigrační programy a dočasně zakazuje vstup do země občanům šesti převážně muslimských zemí. [celá zpráva]

Rozdílný názor soudců podle Reuters dává větší opodstatnění Nejvyššímu soudu USA, aby ve sporu rozhodl.