"Musíme obnovit pocit bezpečí, což je základní potřeba každé lidské bytosti stejně významná jako potřeba svobody," prohlásil Tusk.

Připomněl, že ve svém loňském projevu řekl, že izolacionismus nikdy nebude součástí evropské politiky. "Svůj názor jsem nezměnil, i když minulých dvanáct měsíců bylo obtížných, a to nejen pro Evropskou unii. Evropa bude vždy prosazovat svobodný, otevřený svět spravovaný právním řádem, v němž se národy mohou společně vyvíjet a obchodovat," řekl šéf Evropské rady.

Naším úkolem je obnovit pocit vedení, důvěry, řádu.Donald Tusk

Tusk uvedl, že EU je největším světovým dárcem pomoci a že se na tom nic nezmění. "Usilujeme o zavedení mezinárodního systému, který každému zajistí spravedlivý podíl z globalizace," prohlásil.

Něco přijde. A lidé to cítí

Za prioritu Evropské unie označil připravenost pomoci uprchlíkům, avšak zároveň řekl, že Unie pracuje na obnově pořádku na svých hranicích a na získání kontroly nad převaděči lidí.

"Dovolte mi na závěr říci ještě jedno: Mám pocit, že obyčejní lidé cítí příchod velké změny. Měli bychom jim naslouchat. Měli bychom je chápat. Měli bychom předvídat, ne jenom reagovat. Naším úkolem je obnovit pocit vedení, důvěry, řádu. Je zapotřebí dát globalizaci důvěryhodná pravidla a učinit ji stabilní a spravedlivou, ať hovoříme o obchodě, o migraci nebo o bezpečnosti," řekl Tusk.