Obhájci odsouzeného si stěžovali, že stát Missouri odmítl zveřejnit informaci o vězeňské lékárně, která smrtící lék vydala. Prokurátoři namítali, že osazenstvo lékárny je součástí popravčího týmu, a žádné informace tudíž o něm nemohou být zveřejněny. Podle advokátů si odsouzenec bez této informace nemůže být jistý, že mu látka nezpůsobí nadměrné utrpení.

Dnes šestapadesátiletý Smulls před 23 lety při loupežném přepadení v St. Louis zabil zlatníka a těžce zranil jeho manželku. Pozastavení výkonu trestu má podle agentury AP jen odkladný účinek, obhajoba ale doufá, že bude trvalé.

Smulls měl být popraven minutu po půlnoci místního času (6:01 SEČ). Jeho předchozí žádost o milost soud odmítl s tím, že se jedná o „profesionálního zločince”.

Několik posledních poprav v USA vyvolalo kritiku, protože odsouzenci umírali dlouho a v bolestech. [celá zpráva]

Ve smrtící látce totiž nahradil dnes již nedostupný thiopental sodný jiný barbiturát, pentobarbital, jenž však má pomalejší nástup účinku. Pentobarbital se dříve používal jako hypnotikum a pro léčbu epilepsie, nyní se však využívá většinou jen ve veterinární medicíně. Nově také injekci tvoří jen dvě látky a ne tři.