Podle ministerstva byla v roce 2009 „nejistá“ situace v 14,7 procenta domácností. To je 17,4 miliónu domácností a zhruba 45 miliónu lidí. Oproti předchozímu roku je to nárůst o desetinu procenta.

Termín „nejistá situace“ znamená, že domácnost měla kvůli nedostatku peněz přinejmenším několik dní v měsíci po dobu déle než půl roku potíže uživit jednoho nebo více svých členů.

Zpráva uvádí, že obzvláště tíživá je pozice třetiny ohrožených, tedy 6,8 miliónu domácností. Z podstatné části sem spadají domácnosti s jedním rodičem a rodiny Afroameričanů a Hispánců. Problémovými oblastmi jsou odlehlá místa na venkově a městská předměstí.

Nejohroženější skupiny podporuje vláda. Z dokumentu ministerstva vyplývá, že celkový počet žadatelů o podporu v roce 2009 oproti předešlému roku vzrostl o 18,7 procenta.