Proces začal v roce 2003, když ohijská komise pro lidská práva dospěle k závěru, že se obyvatelé stali oběťmi rasové diskriminace. Vesnice, okres Muskingum i místní vodárenská společnost vše popíraly s tím, že v řídce obydlené oblasti nemá mnoho lidí přípojku. Okres v Appalačských horách, který patří k velmi chudým oblastem Spojených států, ale namítá, že asi polovina jeho obyvatel dosud nemá zřízenou vodovodní přípojku.

Obyvatelé si museli nechat vykopat studně, pokud však neměli vodu na pozemku, museli si přivést cisterny s vodou nebo dokonce sbírat dešťovou vodu, aby se měli v čem mýt.

"Jako dítě jsem si myslela, že je to normální, protože to dělali všichni v mém okolí,“ uvedla 47letá Cythia Hale Hairstonová. "Jako dospělá jsem zjistila, že jsem se mýlila,“ dodala. Frederick Martin zase vzpomíná, že se se svými devíti sourozenci musel dělit o pouhé dvě vany plné vody.

Podle rozhodnutí soudu musí 55 procent škod platit místní vodárenská společnost, 25 procent okres a dvacet procent vesnice. Protože vodárenská společnost mezitím zanikla, je možné, že i její podíl bude muset platit okres. Ten zvažuje odvolání.

Advokát postižených rodin John Relman uvedl, že porota souhlasila s tím, že rodinám byla odpírána vodovodní přípojka kvůli jejich rase. Jejich bělošští sousedé přípojky měli.