Počet míst ve věznicích stěží drží krok s počtem zadržených a odsouzených. K loňskému 30. červnu byla místní vězení naplněna na 94 procent své kapacity, káznice jednotlivých států na 99 až 114 procent, zatímco federální věznice byly přeplněny na 134 procent své kapacity.

V průměru v USA připadá jeden vězeň na 133 občanů, v Česku připadá zhruba jeden vězeň na 500 občanů, ve Francii na 1000 občanů.

Poslední statistiky svědčí o značných rozdílech, pokud jde o složení amerických věznic: devět z deseti vězňů jsou muži. Zatímco černoši jsou v americké populaci zastoupeni pouze sedmi procenty, v té vězeňské však 37 procenty.

Z mužské populace USA je za mřížemi 0,7 procenta bělochů, 1,9 procenta Hispánců a 4,8 procenta černochů; ve věkové kategorii 25 až 34 let tento podíl dokonce překračuje 11 procent.