0´Reilly zdůraznil, že v Rusku neexistuje nezávislá celostátní televize. Tři ruské celoplošné televize se v posledních letech dostaly pod přímou či nepřímou státní kontrolu. Lokální média jsou zase často existenčně závislá na místních administrativách.

Obvinil ruský stát, že vytváří atmosféru strachu, ve které se daří autocenzuře. Média kontroluje stát nebo s ním spojené průmyslové skupiny. "Existuje silná skepse, uvnitř vaší země i mimo ni, zda vůbec chcete, aby se média stala finančně silnou, vlivnou a nezávislou součástí nynější ruské společnosti," řekl O´Reilly.

Putin se odpovědím vyhnul

Vladimir Putin na většinu kritiky nereagoval. Zdůraznil ale, že v Rusku vychází na 35 000 periodik. Dodal, že podíl státem ovládaných médií klesá a že svobodný tisk je klíčovým garantem ruské demokracie. "Dnes hovoříme o problémech tisku kriticky. Takovou situaci si nebylo možné představit před 12 či 15 lety," poznamenal prezident.

Domácí i zahraniční kritika hovoří o postupné likvidaci svobody slova v Rusku jako o součásti dlouhodobého plánu Kremlu na zesílení vlastní kontroly nad životem v zemi. 

Světová asociace novin je organizací, která podporuje a brání svobodu tisku po celém světě. Reprezentuje na 18 000 periodik, jejími členy je 73 národních novinových asociací ve 102 zemích a také 11 tiskových agentur a devět oblastních a celosvětových mediálních skupin.