„Za nejdůležitější považuji, že proti terorismu jsme sjednoceni napříč celým politickým spektrem,“ řekl ministr vnitra Anders Ygemans s tím, že tento krok je odpovědí na dubnový útok ve Stockholmu, kdy neúspěšný uzbecký žadatel o azyl zabil nákladním autem na rušné pěší zóně pět lidí.

Opatření zahrnují přijetí norem, podle nichž se bude členství ve skupině považované za teroristickou posuzovat jako kriminální čin. Budou usnadněny domovní prohlídky, zevrubnější prověrky potenciálně nebezpečných osob, rozsáhlejší sdílení dat mezi úřady či posílení bezpečnosti na veřejných místech.

Německo chce posílit řady policistů

V boji proti terorismu se mají početní stavy německé spolkové policie a Spolkového kriminálního úřadu rozšířit do roku 2021 o 12 tisíc dodatečných míst.

Někteří policisté i politici však pochybují o tom, že se vůbec podaří nové posty obsadit. Týdeník Focus připomíná, že v nejbližších letech podle policejních odborů postupně odejde do důchodu 60 tisíc mužů a žen zákona.

„Do roku 2021 musíme získat na 70 tisíc lidí pro celostátní útvary i sbory jednotlivých spolkových zemí,“ vypočítává Rainer Wendt, šéf policejních odborů.

Na jedno volné místo podle Wendta připadá v průměru mezi pěti až osmi uchazeči. „Jinak řečeno, potřebujeme až půl miliónu zájemců,“ dodává. Odbory připomínají, že nejde jen o počty. Většina kandidátů zpravidla neprojde testy. „To má své důsledky. Nároky, včetně testů němčiny, se pozvolna, ale soustavně zmírňují,“ varuje Wendt.