Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Dana Kysučanová, Novinky

Školní inspekce je obávaným strašákem i garantem kvality výuky

Pamatujete, jak profesor Lejsal ve slavném filmu „Škola, základ života“ říká: "Poklona, poklona, pane zemský školní inspektore. Mě těší, pane zemský školní inspektore, že jste se přišel podívat na moji třídu. Pro-prosím, prosím, račte, pane zemský školní inspektore, prosím…"

Ilustrační foto Foto: Dana Kysučanová, Novinky
Školní inspekce je obávaným strašákem i garantem kvality výuky

Od 30. let minulého století se jistě mnohé změnilo, ale školní inspekce stále funguje. Česká školní inspekce je správním úřadem České republiky v úseku školství. Je zakotvena ve Školském zákoně, organizačně je členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem v Praze a inspektoráty České školní inspekce a v jejím čele stojí ústřední školní inspektor.

Činnost České školní inspekce je kontrolní a hodnotící. ČSI zejména získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb.

Inspekční činnost se provádí na základě plánu schváleného ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, dále pro účely přiznání dotací nebo na základě podnětů, stížností a petic. Inspekci vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby.

Ti jsou povinni před provedením inspekce uvědomit zástupce školy o jejím termínu a předmětu, seznámit školu se seznamem dokumentů, které budou předmětem kontroly, a s dalšími okolnostmi inspekce. Výstupem je podle povahy inspekce inspekční zpráva, protokol, tématická zpráva či výroční zpráva.

Pokud máte zájem seznámit se s výsledky některých inspekcí, můžete navštívit stránky České školní inspekce. Naleznete zde například roční zprávu za rok 2007, v registru inspekčních zpráv si pak můžete vyhledat konkrétní školu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků