Hlavní obsah

Šance na přijetí stoupá na všech fakultách s výjimkou uměleckých

Informační server o vysokých školách Navigatorka.cz porovnal šance na přijetí na jednotlivé fakulty z let 2007 a 2008. Ze srovnání vyplývá, že s výjimkou uměleckých fakult se průměrná šance na přijetí na všechny typy fakult mírně zvyšuje. Na některých fakultách je šance na přijetí dokonce o polovinu vyšší.

Šance na přijetí stoupá na všech fakultách s výjimkou uměleckých

Šance na přijetí je jedno z nejdůležitějších čísel, které každý uchazeč v souvislosti se svým budoucím studiem sleduje. Často se hovoří o tom, že dostat se na vysokou školu je stále snadnější – konkrétní čísla zveřejnil server Navigatorka.cz. Základem byly údaje o přihlášených a přijatých uchazečích, které každoročně zveřejňuje Ústav pro informace ve vzdělávání.
 
Z následující tabulky vyplývá, že u všech typů fakult šance na přijetí mírně roste, pouze u uměleckých se snižuje. V roce 2008 bylo nejsnadnější dostat se na chemicko-technologické fakulty, kde byla šance na přijetí vyšší než 80 %. Naopak na právnické a umělecké školy byla šance na přijetí nižší než 20 %.

Typ fakulty Šance na přijetí 2007 v %
Šance na přijetí 2008 v %
Rozdíl v %
přírodovědné 63 70 7
zemědělské a lesnické 66 72 6
pedagogické 38 43 5
technické 66 71 5
humanitní a společenské 35 38 3
chemicko-technologické 79 81 2
lékařské a zdravotnické 27 29 2
právnické 15 17 2
ekonomické 43 44 1
umělecké 21 18 -3

 

Co se týče konkrétních fakult, tak nejvyšší nárůst šance na přijetí zaznamenaly Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem a Fakulta elektrotechniky a informatiky na Univerzitě Pardubice. K největšímu snížení šance na přijetí naopak došlo na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Tabulku s fakultami, u kterých došlo k největší změně najdete níže.

Univerzita Fakulta šance na přijetí 2007 v % šance na přijetí 2008 v %
Rozdíl
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu178264
Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky237451
Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta589032
České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní6810032
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta487527
Vysoká škola polytechnická Jihlava 487426
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta487325
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 7564-11
Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta3321-12
Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií4835-13
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická4430-13
Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky7254-18
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta užitého umění a designu8418-67

 

Kompletní seznam fakult a jejich šancí na přijetí najdete v přehledovém článku Šance na přijetí na jednotlivé fakulty na serveru Navigatorka.cz.

Co je Navigátorka?

Navigátorka je interaktivní webová databáze veřejných vysokých škol a fakult. Obsahuje nástroje pro vyhledání oborů a fakult, kde se dají zvolené obory studovat. Dalšími funkcemi jsou například porovnání fakult a kalendář.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků