Hlavní obsah
Vysokoškoláci se budou v průzkumu vyjadřovat k podmínkám studia na VŠ. Kromě participace na samosprávě VŠ či spokojenosti s bydlením mají ministerstvu školství napovědět, zda by souhlasili se školným. Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

MŠMT zjišťuje od vysokoškoláků, jestli by souhlasili se školným

V pondělí 24. srpna 2009 byl v rámci projektu Reforma terciárního vzdělávání a mezinárodního projektu EUROSTUDENT zahájen výzkum mezi studenty VŠ. Výsledky výzkumu budou sloužit zejména pro přípravu legislativních změn a financování studia na vysoké škole. Právě v otázce financování se dlouhodobě hovoří o školném a studenti budou tázáni na názor.

Vysokoškoláci se budou v průzkumu vyjadřovat k podmínkám studia na VŠ. Kromě participace na samosprávě VŠ či spokojenosti s bydlením mají ministerstvu školství napovědět, zda by souhlasili se školným. Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
MŠMT zjišťuje od vysokoškoláků, jestli by souhlasili se školným

Výzkum, který pro MŠMT provede soukromá agentura, bude probíhat do konce října 2009. Studenti obdrží výzvu k vyplnění dotazníku prostřednictvím studijních oddělení nebo elektronickou poštou.

Mezi hlavní cíle výzkumu patří zjistit všechny přímé i nepřímé náklady spojené se studiem, zdroje, ze kterých studenti tyto náklady hradí, podmínky, ve kterých studenti bydlí, a míru jejich spokojenosti s bydlením, informace o tom, kolik času jim zabere dojíždění do školy, kolik času věnují studiu, výdělečné činnosti a jiným aktivitám.

Reforma terciárního vzdělávání a projekt EUROSTUDENT

V reformě terciárního vzdělávání jde o navržení optimálního systému řízení a financování vysokého školství v ČR s ohledem na požadavky společnosti, ekonomiky a trhu práce. Na vysokých školách vzbuzují dosavadní návrhy MŠMT rozporuplné reakce.
EUROSTUDENT je mezinárodní projekt porovnávající srovnatelná data o socioekonomických podmínkách studentského života v Evropě.

Také bude výzkum zjišťovat názory studentů na různé formy finanční pomoci, jako jsou půjčky a stipendia, a spoluúčasti studentů (různé formy školného). Řada otázek v dotazníku se věnuje participaci studentů na samosprávě a řízení vysokých škol, dotazovaní studenti se budou moci vyjádřit také k obecnějším otázkám českého vysokého školství a jeho reformy. Velkou pozornost výzkum věnuje mezinárodní mobilitě studentů.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků