Hlavní obsah

Malotřídek přibývá, nemají to však lehké

Hodnocení žáků a vzájemné srovnávání jejich znalostí je v početných třídách běžné. Mnohem obtížnější to mají v malotřídních školách, kde tvoří celý ročník třeba jen pět žáků. Jak potom správně hodnotit a ověřit úroveň dosažených znalostí, když dostatečný počet žáků pro srovnání chybí?

Malotřídek přibývá, nemají to však lehké

Malotřídky jsou školy, obvykle venkovské, které nemají všech pět ročníků jako „prvostupňové“ či plně organizované školy, ale spojují ve třídách dva i více ročníků dohromady.

Přes veškeré překážky, které jim jsou stavěny do cesty, malotřídek vlivem populačního poklesu přibývá. Mnozí ředitelé jsou přitom postaveni do nezáviděníhodné situace – musí zvládnout veškeré náležitosti, které jim ze zákona jako ředitelům přísluší, zároveň jsou však nuceni se v mnohem větší míře podílet na přímé výuce, protože finanční prostředky na udržení dalšího pedagogického pracovníka jen těžko získají.  

Jaká jsou tedy pozitiva malotřídních škol? Těží z nich především děti, které takovou školu navštěvují. Užší kontakt dítěte s učitelem, vysloveně rodinné prostředí, individuální přístup a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka je ideální jak pro děti nadané, tak i pro děti hendikepované.   

Málotřídky a srovnání kvality výuky

Ve dvacetičlenné třídě se snadněji určuje hodnotící škála, stále je s kým porovnávat. Rámcové vzdělávací programy definují na konci vzdělávacích etap (v závěru 3.,5.,7. a 9. třídy) očekávané výstupy – tedy to, co by děti měly na konci daných období mít splněno. Učitel malotřídní školy to má o poznání náročnější – má-li v ročníku tři žáčky, hůře se mu hodnotící škála nastavuje.

Nabízí se hned několik způsobů, jak žáky porovnávat napříč třídami či školami. Odborně zaměřené olympiády a vědomostní klání umožňují porovnat mezi sebou nadané děti. Jak však porovnat celé třídní kolektivy se širokým spektrem dětí a třeba dvě děti z malotřídní školy tak, aby učitel získal kvalitní srovnání?  

Ideálním způsobem je zapojení školy do celonárodních testování jednotlivých ročníků. Vhodné je pak srovnávat žáky na konci vzdělávacích etap, tedy v závěru třetích, pátých, sedmých a devátých tříd. V současnosti probíhá nebo se připravuje hned několik takových srovnávacích testování.  

V nedávné době proběhlo srovnávací testování 5., 7. a 9. ročníků projektu Kalibro, v těchto dnech probíhá srovnávací testování pátých a sedmých tříd Stonožka společnosti Scio a na přelomu dubna a května pak mohou získat srovnání třetí ročníky základních škol prostřednictvím projektu Tetřev.

Otevřenost škol

K porovnání schopností a dovedností mohou sloužit i různé soutěže, ať jsou zaměřené na environmentální výchovu, zdravý životní styl či schopnost komunikace. Školy již dávno nejsou uzavřenými institucemi. Vyhledávají partnerství s jinými školami, touží se porovnávat a zejména nabízet žákům co nejširší možnosti uplatnění a rozvoje. A to se daří nejen velkým městským školám, ale také školám na venkově – málotřídkám.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků