Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Lukáš Táborský, Právo

Klíčové kompetence aneb dovednosti pro život

Školní vzdělávací programy vnáší do výuky několik nově definovaných cílů. Jedním z nich je vybavit žáky užitečnými dovednostmi pro jejich další život. Jedná se o tzv. klíčové kompetence, které jsou tvořeny souborem postojů, dovedností, schopností a zkušeností dítěte. Jejich rozvíjení dítěti umožňuje zvládat úkoly a situace co možná nejlépe.

Ilustrační foto Foto: Lukáš Táborský, Právo
Klíčové kompetence aneb dovednosti pro život

Klíčové kompetence definované rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání jsou: k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní, pracovní, občanská.

Školy získávají samostatnost v sestavování výuky

Školy postupně opouštějí zažité postupy, frontální vyučování i osnovy, které jen s obtížemi umožňovaly individuální přístup a rozvoj každého žáka. Dobře sestavený školní vzdělávací program dává pedagogům prostor přizpůsobit výuku regionálním vlivům i specifiku školy a v mnohem větší míře začleňovat kooperativní a sociální učení a projektovou výuku.

Jednotlivé školy si v rámci školního vzdělávacího programu stanovují, jaké očekávané výstupy z jednotlivých vzdělávacích oblastí i dílčích klíčových kompetencí by měly děti zvládnout v závěru 1. stupně základní školy. Upravit výuku, aby důsledně vedla k všestrannému rozvíjení, však není snadné.

Na pultech knihkupectví a v nabídce odborných portálů se objevilo několik příruček určených pedagogům i široké veřejnosti a věnujících se právě této problematice. Ojedinělou je na trhu příručka určená přímo dětskému čtenáři.

Klíčové kompetence v příbězích 

Pod názvem se skrývá pracovní sešit pro děti navštěvující třetí až pátou třídu základní školy. Vhodný je do výuky i k domácí přípravě. Každá kapitola se zaměřuje na jednu z dovedností a je vždy uvedena příběhem zpracovaným do komiksové podoby. Děti jsou prostřednictvím dětských hrdinů Lei a Toma srozumitelně uvedeny do situace, ve které dané dovednosti mohou konstruktivně využít, a následně pomocí úloh s odstupňovanou náročností procvičují nejen vybrané školní učivo, ale především jsou pobídnuty k zájmu o rozvoj mnoha důležitých dovedností.

Pracovní sešit lze velmi dobře využít jako doplněk v jednotlivých vyučovacích hodinách. Učitelům pomůže zapojit klíčové kompetence do výuky nenásilně, s vtipem, a zároveň s podstatně menšími nároky na přípravu hodin.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků