Rakousko si vybírají ti, kteří kalkulují se znalostí němčiny v dalším profesním životě, a také ti, kteří si chtějí v zimě dobře zalyžovat. Podobné výhody platí i pro Německo, kam čeští zájemci odcházejí studovat častěji. Která země je pro studium příznivější?

Rakouský vysokoškolský systém je do značné míry podobný českému, neboť vychází ze společné tradice z dob Rakouska-Uherska. Honosí se velmi dobrou úrovní: v žebříčku OECD se umisťuje v horní desítce mezi všemi členskými státy. Německo je oproti tradičnímu Rakousku označováno za světovější, v žebříčku OECD si však vede hůře. I studie PISA zkoumající úroveň vzdělávacího systému, dokládá, že Rakousko má nejlepší výsledky ze všech německy mluvících zemí.

Nevýhodou oproti Německu je zpoplatněné školství. Od letního semestru 2004 musejí čeští studenti za studium platit stejně jako jejich rakouští spolužáci. Za jeden semestr zaplatí 378 euro (tj. asi 10 000 Kč). Pokud však vyjedou jako stipendisti v rámci výměnného programu (např. Erasmus), jsou od tohoto poplatku osvobozeni. S programem Erasmus vyjela do rakouského Salzburgu Michaela Bělohlávková, posluchačka Právnické fakulty UK v Praze.

Rakušané volí individuálnější přístup

Pochvalovala si úroveň salcburské fakulty, kde mají učitelé díky malému počtu studentů individuálnější přístup než v Praze. Ocenila také kurzy němčiny, které fakulta pořádala pro cizince zdarma. Za nevýhodu považuje problémy se sháněním práce pro studenty. Češi, kteří zde studují, získají pracovní povolení jenom přes zaměstnavatele, který má ovšem zákonnou povinnost dát přednost státním občanům nebo rezidentům.

Michaela si proto v Salzburgu práci nenašla, věří ale, že ve Vídni by byla situace jednodušší. Malé Rakousko je jednou z nejhezčích a také nejbezpečnějších zemí na světě. Ve městech jsou propracované systémy cyklostezek, a proto se vyplatí si s sebou přivézt kolo. Michaela zájemcům radí, aby se předem dobře informovali, kde se nachází kolej. Některé mohou být i hodně daleko od centra. Kolejné v Salcburku přijde na 180 euro, ve Vídni od 200 euro výše.

Jak na to

Nejjednodušším způsobem, jak se dostat na rakouskou vysokou školu, je vyjet v rámci některého z výměnných programů, které fungují mezi českými a rakouskými univerzitami. Avšak potenciální žadatel musí na své domácí univerzitě úspěšně projít konkurzním řízením (součástí bývá zkouška z němčiny a zkoumání dosavadního prospěchu i motivace žadatele).

Jedinou možností, jak získat na rakouské univerzitě titul, je požádat přímo vybranou školu o přijetí ke studiu. Studium na univerzitě trvá minimálně čtyři roky. Získáte titul "magistr" a následně se můžete pustit do studia doktorátu a dosáhnout titulu "doktor". Je třeba kontaktovat oddělení pro zahraniční studenty příslušné školy a požádat jej o zaslání speciálního formuláře.

Ten vyplníte a spolu s požadovanými přílohami pošlete zpět. O přijetí ke studiu rozhoduje příslušná univerzita sama. Pozor! Počet zahraničních studentů může být v určitých oborech (např. farmacie, psychologie, medicína atd.) limitován, proto je třeba přihlásit se co možná nejdříve před začátkem semestru.

Převzato z časopisu StudentIN

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.