Hlavní obsah

Chcete nastartovat kariéru nebo povýšit? Vystudujte obchodní administrativu

Při výběru vysoké školy dnes nehraje roli jen zajímavost oboru, ale i uplatnění po dokončení studia. Míra nezaměstnanosti absolventů některých fakult atakuje dvacetiprocentní hranici. Za vodou jsou naopak například absolventi 2. a 3. lékařské fakulty UK, dopravní fakulty na ČVUT a obvykle i absolventi soukromých vysokých škol. Tady se míra nezaměstnanosti pohybuje v promilích.

Chcete nastartovat kariéru nebo povýšit? Vystudujte obchodní administrativu

Zatímco téměř stoprocentní zaměstnanost u absolventů lékařských, farmaceutických, strojních nebo právnických oborů na veřejných VŠ téměř nikoho nepřekvapí, vysoké zaměstnanosti absolventů soukromých VŠ se spousta lidí diví.

„Pružně reagujeme na poptávku trhu, otvíráme moderní obory, a protože klademe důraz jak na akademické vzdělání, tak praktické dovednosti, velká část studentů si najde práci v oboru už během studia,“ vysvětluje možné příčiny rektor soukromé vysoké školy. Ze soukromých vysokých škol se ve špičce drží například University of New York in Prague (UNYP), nebo Anglo-americká vysoká škola – tedy university, jejichž další devizou je ještě výuka kompletně v angličtině.

Vysoká zaměstnanost absolventů obchodní administrativy

Absolutně nejsnáze se z jejich studentů uplatňují absolventi obchodní administrativy. Firmy dobře ví, že za zkratkou titulu BBA (popřípadě navazujícího MBA) se skrývá nejen člověk s perfektní angličtinou, ale i uchazeč s manažerskými zkušenostmi nabytými už během studia. „Důraz se klade nejen na akademické vědomosti, ale i na praktické znalosti a dovednosti,“ potvrzuje jeden ze studentů.

Na bakalářskou obchodní administrativu se mohou hlásit i čertví maturanti, jednou z hlavních podmínek pro přijetí ale je, kvůli jazyku výuky, dobře zvládnutá angličtina. Výstupem studia jsou potom dva tituly – americký BBA a k tomu, v případě že je obor akreditovaný u ministerstva školství, i odpovídající český, tedy titul bakaláře.

BBA versus MBA

Netušíte úplně přesně, co tyto zkratky znamenají? Titul BBA získávají absolventi bakalářského oboru Obchodní administrativa. Obvykle ho studují absolventi středních škol bez větší, nebo nulové manažerské praxe. Tento typ vzdělání bývá obecnější než navazující MBA, ale i tak je zaměřený více prakticky než většina vysokoškolských oborů.

Naproti tomu studenti MBA (Master of bussines administration, Magistr obchodní administrativy) už pracují a v oblasti managementu se pohybují denně. Programy MBA jsou úzce zaměřené a obvykle je při práci studují ti, kteří chtějí v kariérním žebříčku vystoupat o další stupeň výš. Titul MBA se poprvé objevil na počátku 20. století a dnes ve světě existuje zhruba 800 škol, které ho udělují.

A co si vůbec představit jako náplň studia u tohoto pro Čechy ještě trochu „exotického“ oboru? Bakalářská obchodní administrativa je zaměřena obecně, absolventi získají komplexní vzdělání v oblasti zahraničního obchodu, částečná specializace je možná díky volitelným výběrovým kurzům.

Přednášející jsou obvykle lidé přímo spjatí s praxí a studenti sami řeší případové studie inspirované reálnými problémy. Obecně by obchodní administrativa měla „vychovávat“ uchazeče o vysoké pracovní posty a vedoucí pracovníky firem.

MBA obory – studium pro manažery

Tam část absolventů ostatně hned po dokončení tohoto studia skončí. Bakalářskou obchodní administrativu je ale možné kromě svébytného programu chápat i jako přípravu na MBA studium. Tady už v lavicích obvykle nesedí studenti, ale pracující manažeři (některé školy vyžadují minimálně tříletou praxi v oboru), pro které je absolvování rok a půl trvajícího programu často podmínkou pro další kariérní postup.

Tomu je přizpůsobený i časový rozvrh. Výuka obvykle probíhá o víkendech, harmonogram je možné individuálně přizpůsobit, popřípadě část kurzu absolvovat online. V Česku funguje několik desítek škol, které MBA studium nabízejí.

Kvalita se různí

Kvalita je ale podle odborníků různá. Od roku 1998 pak funguje Česká asociace MBA škol (tzv. CAMBAS), která by měla sdružovat ty opravdu kvalitní. Mezi desítkou členů figurují například Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské v Ostravě, Brno Business School nebo University of New York in Prague.

Na rozdíl od obecně zaměřeného bakaláře obchodní administrativy jsou MBA programy úzce specializované a zaměřují se na ty nejaktuálnější trendy a problémy. Hlavní důraz kladou na propojení teorie s prací, studenti-manažeři často řeší za pomoci lektorujících top manažerů konkrétní problémy vlastní firmy a případové studie inspirované praxí.

MBA – často výtah k mezinárodní kariéře

Dnes je možné absolvovat MBA program zaměřený například na management turismu, finance a bankovnictví nebo IT management, který spojuje dva nejprogresivnější obory současnosti – informatiku s managementem. O tomto oboru jsme psali v jednom z minulých článků.

Držitelé titulů BBA, popřípadě MBA se snadněji uplatní i v zahraničí - díky perfektně zvládnuté psané i mluvené angličtině, i díky tomu, že na rozdíl od některých českých titulů je ten zahraniční akceptovaný i v cizině. Navíc už i v Česku oceňují zaměstnavatelé výbornou znalost angličtiny vyšším platem. O specificích studia na pobočce zahraniční university v ČR si můžete přečíst v tomto starším článku, který se tématu obsáhle věnoval.

Čtěte dále:

Inzertní sdělení: Studium v angličtině na University of New York in Prague

UNYP (University of New York in Prague) je jedinou vysokou školou v České republice, která nabízí možnost studovat akreditované americké a evropské programy. Specializuje se také na MBA programy. Výuka probíhá kompletně v angličtině.

BBA – evropský program UNYP

Cílem evropského bakalářského studia je umožnit postup v profesní kariéře. Důraz se klade na mezinárodní aspekt obchodu, v dnešním obchodním prostředí mimořádně důležité.


MBA programy UNYP

19měsíční programy celoživotního vzdělávání se širokým výběrem specializací, vedou k získání titulu MBA, který uděluje UNYP. Po dokončení studia základních předmětů si studenti vybírají specializaci v některém z oborů.

BBA – americký program UNYP

Čtyřletý bakalářský program přináší všeobecný přehled o tématech v oblasti řízení obchodu a podniku, komplexní vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a zlepšení anglličtiny.

Autor: Lucie Štěrbová & University of New York in Prague

Anketa
Jaký je váš názor na MBA programy?
Jsou přínosné, ale samozřejmě záleží na kvalitě školy
16.5 %
Určitě mají něco do sebe, ale jejich cena je příliš vysoká
52.8 %
Myslím, že jde o zbytečnou finanční i časovou investici
30.7 %
Celkem hlasovalo 509 čtenářů.

Specifika MBA

Odborné vysokoškolské programy celoživotního vzdělání, tzv. MBA programy nemají v Česku příliš dlouhou tradici a spousta lidí ani netuší, co si pod tímto spojením představit.

Obvykle jde o obory, které studují už absolventi jiných vysokých škol a lidé s pracovními zkušenostmi, kteří i při studiu nadále naplno pracují. I proto výuka obvykle probíhá dvakrát až třikrát do měsíce o víkendech a trvá zhruba 19 měsíců.

Zaměření MBA oborů je obvykle na sektor bankovnictví a financí. Vznikají ale i nové obory, které reagují na aktuální trendy na trhu práce. Aktuálně je možné studovat například velmi progresivní IT management, Řízení lidských zdrojů, Management, Marketing, Řízení projektů nebo horizont udržitelnosti.

Cílem je vychovávat vedoucí pracovníky a lidi schopné vést vlastní podniky. Nejde tedy o klasické „biflování“, ale o práci v týmech (často mezinárodního složení) a řešení praktických a zároveň aktuálních případů.

 

Nejžádanější MBA obory dneška

 

IT Management
IT management je jedním z nejprogresivnějších oborů dneška, díky tomu, že spojuje znalosti informačních technologií s marketingovými a manažerskými dovednostmi, které často klasickým „ajťákům“ chybí.

Řízení lidských zdrojů
Specializace, která pokrývá aspekty vyhledávání, „výchovy“ a péče o klíčové zaměstnance firmy. Firmy si stále častěji uvědomují, jak drahá je výchova schopných pracovních sil. Lidé s tímto vystudovaným oborem jsou velmi žádaní na posty personalistů.

Management turismu
Zájem o cestovní ruch je trvalý a odborníci na tuto problematiku stále žádaní. Díky výborné znalosti angličtiny absolventi tohoto a jemu podobných oborů často pracují v zahraničí nebo pro velké nadnárodní firmy.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků