Dne 9. května roku 1950 položil Robert Schuman základy Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Schuman byl francouzským ministrem zahraničních věcí, chtěl zrealizovat myšlenku mírové spolupráce v Evropě. V letech 1958 až 1960 byl i prezidentem Evropského parlamentu.

Schuman právě 9. května přednesl svou vizi zástupcům mezinárodního tisku. Vyzval evropské země, aby spojily síly při těžbě uhlí a výrobě oceli. Navrhl vytvoření nadnárodní evropské instituce, která bude pověřena úkolem řídit těžbu uhlí a výrobu oceli. Na základě jeho návrhů vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), které je institucionálním počátkem integrované Evropy.

Vlajka Evropské unie a České republiky

Vlajka Evropské unie a České republiky

FOTO: fotobanka Profimedia

Až roku 1985 na setkání představitelů Evropské unie v Miláně se odsouhlasilo, že 9. květen bude prohlášen za Den Evropy. Od té doby se ve všech členských státech konají různé akce a festivaly pod záštitou Evropského parlamentu.

Oslavy Dne Evropy se v Praze letos konají na Staroměstském náměstí, ale také na dalších místech České republiky, jako v Českých Budějovicích nebo Ostravě. V hlavním městě jsou k vidění a poslechu různá představení a koncerty.

Evropská unie má v současnosti 27 členských států, včetně České republiky. Jedním ze symbolů je vlajka s dvanácti zlatými hvězdami označující zakládající státy, jsou na modrém pozadí.

Motto EU zní Jednotná v rozmanitosti. Dalším symbolem je měna euro, ta však není zavedena ve všech členských státech. Například Velká Británie si ponechala svou starou měnu, libru. A posledním symbolem je hymna. Ta je složena z melodie Deváté symfonie od Ludvíka Van Beethovena, kterou napsal k básni od Friedricha Schillera Óda na radost. Oficiální se stala roku 1985, kdy ji schválila Rada Evropy.