Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Petr Horník, Právo

Z globálních témat vybírají školy nejčastěji environmentální výchovu

Základní i střední školy ve výuce globálních a rozvojových témat věnují největší pozornost environmentální výchově (životnímu prostředí). Méně často je do výuky zařazována například problematika humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, byť na velké části středních škol se zabývají otázkou migrace. Zjistila to Česká školní inspekce.

Ilustrační foto Foto: Petr Horník, Právo
Z globálních témat vybírají školy nejčastěji environmentální výchovu

Vedle otázek spojených s životním prostředím drtivá většina škol také seznamuje žáky se základními lidskými právy, ekonomickou globalizací, konflikty a násilím ve světě nebo problematikou diskriminace a xenofobie.

Velmi diskutovanému tématu migrace ve světě se věnovalo 57 procent základních a 78 procent středních škol.

Účelem výuky globálních a rozvojových témat je přivést děti a mladé lidi k tomu, aby byli schopni a ochotni se aktivně podílet na řešení globálních i lokálních problémů.

„Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život,” uvedla inspekce.

Na ZŠ se věnují právům dětí a seniorů

Prakticky všechna témata se vyučují častěji na středních školách, což souvisí s věkem žáků. Oproti školám základním se zde větší pozornost věnuje hlavně různým formám globalizace, mezinárodním institucím nebo populačnímu růstu. Základní školy více zařazují do výuky tematiku dětských práv a práv seniorů.

Většinou se tato témata prolínají různými předměty. Na prvním stupni základních škol jsou v prvouce, vlastivědě a přírodovědě, na druhém stupni pak v občanské výchově, přírodopisu a zeměpisu.

U středních škol je to nejčastěji ve společenskovědních předmětech, zeměpise a dějepise. Situace se ale liší na gymnáziích a na odborných školách. Gymnázia pro ně mají prostor ve více předmětech, naopak odborné školy častěji mají tato témata jako samostatný předmět nebo jen v jednom jiném předmětu.

Inspekce chce větší iniciativu žáků

Ačkoliv učitelé při výuce používají vedle tradičního výkladu i jiné metody, inspekce by uvítala ještě větší rozšíření metod s vyššími nároky na vlastní iniciativu žáků. Jde například o projektovou výuku, řešení problémů, simulační hry nebo badatelsky orientované vyučování. Učitelé by také měli propojovat globální témata s lokální dimenzí.

Do elektronického dotazování se na přelomu ledna a února zapojila přibližně čtvrtina základních a středních škol včetně víceletých gymnázií. Osobně inspektoři zavítali do 81 základních a 30 středních škol.

Při hodnocení škol spolupracovali s neziskovými organizacemi, které se tomuto tématu věnují, a se zástupci Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků