Hlavní obsah
Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Válka školy a zřizovatele vyvrcholila žalobou

V obci severně od Prahy je napjatá atmosféra kvůli tamní Základní a Mateřské škole Zdiby. Po prosincové kontrole snížila obec škole finanční prostředky na provoz, za poslední čtvrtletí loňského roku je nejprve vůbec nezaslala. Proto škola podala na zřizovatele žalobu. Podle ředitelky Ludmily Koktanové se jedná o dlouhodobou šikanu z důvodu osobní msty starosty Jana Tvrdého (ČSSD).

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky
Válka školy a zřizovatele vyvrcholila žalobou

Problémy začaly ve Zdibech loni v červenci, když bylo na základě stížností vysloveno napomenutí zaměstnankyni školky, která je shodou okolností švagrovou starosty Jana Tvrdého. Následující den podala výpověď.

Poté přestala obec coby zřizovatel převádět škole jako své příspěvkové organizaci rozpočtem stanovený příspěvek na provozní výdaje. K 31. prosinci činilo manko provozního účtu školy 1,2 miliónu korun, v lednu bylo sníženo na 800 tisíc.

Škola se musela omezit na nejzákladnější provozní výdaje. Že to přežila, byl argument pro krácení jejího rozpočtu i na rok 2016.

Obec jako zřizovatel je ze zákona povinna škole poskytovat finanční prostředky na provoz.
Ludmila Koktanová, ředitelka školy

V prosinci podal k rukám místostarosty Jiřího Žáčka jeden z rodičů obsáhlou stížnost na činnost školy. Obec zahájila správní kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Zdiby. Osobou pověřenou k provedení kontroly byl Jan Mikáč. Zřizovatel odložení termínu odmítl. V tu dobu začala týdenní podpisová akce k vyjádření podpory škole. Během týdne se na listině sešlo 370 podpisů.

Na dotazy Novinek nereagovali ani kontrolor Mikáč, ani starosta Tvrdý. Jak vyplývá z oficiálního únorového vyjádření Jana Tvrdého na webových stránkách obce, prosincová kontrola měla být zaměřena pouze na nakládání s finančními prostředky.

Informace, že je škola neúměrně zatěžována, dochází k šikaně ředitelky a že škole hrozí kvůli nedostatku financí uzavření, se podle starosty nezakládají na pravdě.

Neobvyklý požadavek na vyúčtování

„Obec Zdiby poukázala na účet školy příspěvek na rok 2016. V reakci na tvrzení vedení školy, že obec dluží škole finanční prostředky na rok 2015, požádala obec vedení školy o zaslání vyúčtování nakládání s veřejnými prostředky z rozpočtu obce za rok 2015. Škola jej ale nedodala,“ stojí v jeho zprávě.

„Jak může být pedagogická činnost jednotlivých učitelů dotčena tím, že ředitelka s hospodářkou školy mají předložit obci Zdiby doklady týkající se ekonomické oblasti?" táže se Tvrdý.

Kauza pochopitelně není lhostejná pedagogickému sboru. Z jejich tvrzení vyplývá, že kontrola nakládání školy s finančními prostředky, kterou obci ukládá zákon, nebyla provedena už dva roky a ani teď nebyla účetní firma školy kontaktována.

„Kontrola zmiňovaná panem starostou byla zaměřena pouze na směrnice, osobní složky a platy zaměstnanců školy, což je personalistika, nikoli ekonomická oblast,“ stojí v jejich prohlášení.

„Krajským úřadem předepsané vyúčtování, které škola už léta obci poskytuje každé čtvrtletí, bylo odevzdáno v termínu. Náhlá změna však nastala 13. ledna, kdy obec zaslala škole požadavek na vyhotovení neobvyklého mnohastránkového výkazu. Požadavek však není možné splnit, protože k jeho splnění by už v roce 2014 musel být změněn účetní software. Je to technická záležitost, nejde o neochotu ze strany školy,“ uvádějí.

Ze společného vyjádření opozičních zastupitelů obce Pavly Oborníkové, Jana Česneka, Zbyňka Smetany, Zdeňka Davídka a Jakuba Krejcara, které zaslali Novinkám, plyne, že nejprve došlo k porušování rozpočtové kázně – obecní úřad neplnil schválený rozpočet a neposílal škole finanční prostředky na provoz v té výši, která byla schválena zastupitelstvem. Zřizovatel neinformoval statutárního zástupce ZŠ a MŠ Zdiby o výši příspěvku na provoz za rok 2016.

Nelíbí se jim ani to, že úřad výrazně snížil příspěvek na provoz školy, což ji může dostat do problémů existenčního rázu. Uvádějí také, že ředitelka Ludmila Koktanová nebyla seznámena s výsledky kontroly provedené Janem Mikáčem.

„Kontrola od pana Mikáče nebyla podle nás provedena podle zákona a zaměřila se převážně na mzdovou problematiku. Podle nás měla být kontrola udělána oficiálním orgánem, jako je Česká školní inspekce (ČŠI),“ napsali.

Bude škola pokračovat?

V reportáži České televize ředitelka prohlásila, že jim radnice posílá na provoz méně peněz, než by měla. Hrozil prý konec školy v dubnu. „Doba, kdy problémy začaly, se nápadně shoduje s odvoláním jedné naší zaměstnankyně z MŠ, což byla švagrová starosty,“ okomentovala situaci Koktanová. „To je spor paní ředitelky,“ namítá Tvrdý. „Já to nebudu komentovat, není to pravda.“

„Myslela jsem si, že státní škole se nemůže stát, aby zkrachovala,“ sdělila Novinkám za rodiče Jitka Homolová. „Za vše prý může domněle špatný management paní ředitelky. Proto starostlivý starosta posílá na školu jednu kontrolu za druhou, aby jí pomohl,“ doplnila ironicky.

Rodiče a další občané Zdib vyjádřili svou spokojenost se vzděláváním dětí oficiální cestou. „Vnímáme, že ve škole dlouhodobě panuje mezi žáky, pedagogy a rodiči vstřícná a přátelská atmosféra. Právě proto žádáme vás, zastupitele obce Zdiby, o podporu celého stávajícího pedagogického sboru a vedení školy,“ stojí v jejich otevřeném dopise.

Ludmila Koktanová je ve Zdibech ředitelkou devátým rokem. „Po své předchůdkyni jsem převzala dvoutřídku, která zápolila o svou existenci na hranici uzavření,“ uvedla pro Novinky. „Nyní jsme školou s téměř třemi stovkami dětí, letos v září se o jednu třídu rozrosteme. Tedy pevně v to doufám. Myslím, že jsme školou s velmi dobrým renomé v regionu. Některé rodiny si do Zdib fiktivně přihlašují trvalé bydliště, aby mohly děti přihlásit do naší školy.“

S kvalitou výuky je obec spokojena

„Každý by asi čekal, že zvláště na vsi takovou školu bude vedení obce všemožně podporovat a pomáhat jí se rozvíjet. Od začátku letošního školního roku je škola jako instituce i já jako ředitelka pod nepřetržitou palbou různých ataků ze strany vedení obce,“ pokračovala Koktanová.

S tím úplně nekoresponduje tvrzení starosty Tvrdého. Škola má podle něj z hlediska výuky zjevnou kvalitu, obec je prý na ni jakožto zřizovatel z tohoto pohledu hrdá. Proto starostu dle jeho slov mrzí údajně neopodstatněná hysterie kolem školy, která dělí část občanů na dva tábory.

Místostarosta Jiří Žáček Novinkám napsal, že není zastáncem řešení problémů v obci prostřednictvím médií. „S kvalitou naší ZŠ a MŠ Zdiby jsem já, stejně jako vedení obce, spokojen,“ potvrdil však.

ČŠI analyzuje situaci

V polovině letošního března provedla na škole na přání zřizovatele Česká školní inspekce veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Obec si na vedení ČŠI vymínila, že kontrole bude jako zástupce zřizovatele první den přítomen kontrolor Jan Mikáč. „Zřizovatel tím ale jen využil svého práva,“ upozornil pro Novinky náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Kontrola podle něj probíhala standardně. „Ředitelka poskytovala inspekčnímu týmu součinnost, veškeré potřebné dokumenty byly kontrolním pracovnicím předloženy,“ uzavřel.

„Obec jako zřizovatel je ze zákona povinna škole poskytovat finanční prostředky na provoz. A dlouhé roky tak i činila. A nyní tak prostě nečiní,“ vysvětlila ředitelka Koktanová. Zřizovatel škole větší část zadržovaného nedoplatku provozních nákladů za rok 2015 uhradil.

„Vzhledem k tomu, že nebylo uhrazeno vše, podaná žaloba na zřizovatele běží dál,“ potvrdila Novinkám. „Obdržením části doplatku škola dostala šanci, že by se mohla udržet v provozu do konce školního roku. Jestli se ale nepodaří včas vysoudit na provozovateli další finanční prostředky na zbudování nové paralelní třídy pro prvňáčky, nebude moci být nová třída od 1. září otevřena. Rodiče již nyní své zapsané děti začínají hromadně ze školy odhlašovat.“

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků