Hlavní obsah
Foto: Profimedia.cz

Univerzity už mají spíše plno, někteří repetenti ale ještě mají šanci

Z ankety Práva mezi vysokými školami napříč republikou vyplynulo, že drtivá většina oborů vysokých škol už má přijímací řízení za skončené a jen zřídka se ještě objeví obor, který doplňuje kapacity.

Foto: Profimedia.cz
Univerzity už mají spíše plno, někteří repetenti ale ještě mají šanci

Některé školy však vzaly v potaz anomálie státní maturitní zkoušky a daly podzimním repetentům možnost dostat se na školu i po opravném termínu.

Například Univerzita Karlova v Praze už v podzimním termínu žádné přijímací řízení nevede. Pokud však student dříve přijímačky zvládl a chybí mu už jen maturita, podle dřívějších vyjádření stačí přinést potvrzení o složení maturitní zkoušky až k zápisu v září a studium mu bude umožněno. Stejná situace je na Českém vysokém učení technickém.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze je ještě k mání obor Podnikové informační systémy, na nějž proběhnou přijímačky 14. 9. Studenti úspěšní u přijímaček a neúspěšní u prvního kola maturity mohou podle mluvčího VŠE Petra Koláře řešit svou situaci prostřednictvím odvolání.

Plzeňská práva shánějí zájemce o bakaláře

Česká zemědělská univerzita díky enormnímu zájmu nemusela téměř žádná 2. kola vypisovat a touto dobou už jsou i ta ojedinělá uzavřena.

Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) probíhá druhé kolo přijímacího řízení na bakalářský studijní program na Fakultu právnickou. Zájemci se mohou hlásit do 30. září.
Šanci pro repetenty zde představují dvě fakulty. Na Fakultě strojní zápisy proběhnou od 10. do 21. září.

„Pokud někdo nedoloží maturitní vysvědčení, může začít studovat daný obor v rámci programu celoživotního vzdělávání, doložit maturitní vysvědčení do 1. října a poté přejít na normální studium,“ sdělila Právu mluvčí univerzity Kamila Kvapilová. Náhradní termín zápisu pro studenty vypsala Fakulta elektrotechnická, a to na 18. září.

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem momentálně 2. kola probíhají. Studenti, kteří nesložili maturitní zkoušku a skládají ji až v září, měli možnost si podat přihlášku ke studiu do 2. kola. Pokud u obou zkoušek uspějí, budou moci předložit své maturitní vysvědčení v září.

Liberec benevolentní, Hradec nekompromisní

Technická univerzita v Liberci (TUL) již nenabízí žádná volná místa na svých šesti fakultách ani Ústavu zdravotnických studií. Přihlásit se ještě mohou zájemci o kurzy celoživotního vzdělávání. Vstříc studentům bez maturitního vysvědčení, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, se snaží vyjít zejména technicky zaměřené fakulty: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Univerzita nyní eviduje padesát uchazečů. Přestože 6. září je poslední termín zápisu, vypsala pro tyto uchazeče náhradní termín na 17. září.

„Pokud někdo dělá maturitu ještě později, počkáme do konce září – to je ale nejzazší termín,“ dodal děkan fakulty Václav Kopecký. Vstříc studentům bez maturitního vysvědčení vyjde i Fakulta strojní. Těch, co splnili podmínky přijímacího řízení a nemají maturitní vysvědčení, je zhruba stovka.

Masaryčka už přijímání skončila

„Domluvili jsme se s nimi, že se mohou chodit zapisovat průběžně, jakmile maturitní vysvědčení obdrží,“ konstatovala Jaroslava Krejčová z místního studijního oddělení.
Univerzita Hradec Králové již nemá na žádné ze svých fakult volná místa, na která by v nadcházejícím akademickém roce mohla přijmout potenciální zájemce o studium. Právu to sdělil kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

„Studovat nemůže ani student, který do doby zápisu nedoloží své maturitní vysvědčení. Pokud by byl zájemce přijat, ale opravný termín maturitní zkoušky měl až po datu zápisu, nemůže do prvního ročníku nastoupit,“ potvrdil Tikovský.

Brno nemá volná místa

Na Masarykově univerzitě (MU) v Brně nevypisovali žádná dodatečná přijímací řízení, nemají žádná volná místa.

„Celkově se k nám hlásilo 59 tisíc uchazečů o studium, jen asi o čtyři tisíce méně než vloni. Tradičně největší zájem – přes 12 tisíc – byl o studium na Filozofické fakultě. Na medicínu se hlásilo přes 8400 lidí, byl tam nejvyšší meziroční nárůst,“ sdělila mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Uchazeči o studium, kteří nezvládli maturitu v řádném termínu, nebudou na MU zapsáni.

Také na Vysokém učení technickém v Brně již nenabídnou žádné náhradní termíny přijímaček. Mluvčí techniky Jitka Vanýsková doplnila, že studenti, kteří složili přijímací zkoušky, ale maturitní vysvědčení předloží v září či až v říjnu, budou zapsáni.

Volná místa nejsou ani na Univerzitě Palackého v Olomouci. Uchazečům, kteří splnili pouze část podmínky pro přijetí ke studiu (přijímací zkoušku), vydaly fakulty podle prorektora Víta Zouhara osvědčení o navržení přijetí ke studiu, v němž jim sdělily, do kdy mají doložit, že splnili podmínky pro přijetí ke studiu, tedy že mají ukončeno středoškolské vzdělání. Termínem je zápis.

„Podmínku by tak mohli splnit i ti, kteří dělali maturitu v opravném termínu. Záleží jen na tom, zda stihnou zápis, jehož termín se podle oborů liší,“ dodal mluvčí univerzity Radek Palaščák.

Baťova univerzita hledá techniky

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě (VŠB-TU) se ještě zájemci mohou hlásit na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. Termín přihlášek je zde stanoven do 21. září.

Na Slezské univerzitě v Opavě a na Ostravské univerzitě v Ostravě však již mají přijímací řízení uzavřené. Nicméně vyšli vstříc uchazečům, kteří zatím nedoložili maturitní vysvědčení. „Pro ně jsme posunuli termíny zápisů do prvních ročníků na později. Například naše Filozoficko přírodovědecká fakulta stanovila náhradní datum zápisu na 27. září a Obchodně-podnikatelská fakulta na 17. září,“ uvedl za Slezskou univerzitu v Opavě Martin Kůs.

Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně přijímá ještě studenty na dvě fakulty. Na Fakultu technologickou mohou zájemci podávat přihlášky do 17. září. Na Fakultu logistiky a krizového řízení lze podávat přihlášky do 16. září.

Na Fakultě humanitních studií, Fakultě managementu a ekonomiky i Fakultě multimediálních komunikací je již přijímací řízení ukončeno, a jak se postaví k pozdním maturantům, je podle prorektorky Zdenky Prokopové čistě na nich.

„Tyto záležitosti je potřeba řešit individuálně s příslušným studijním oddělením fakulty,“ dodala prorektorka UTB.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků