Hlavní obsah
Foto: Jan Handrejch, Právo

Snadné přijetí na VŠ může předcházet snadnému vyhazovu

Přestože už vysoké školy nepřijímají tak masivně jako před třemi lety, kdy se úspěšně na školu dostalo 82 procent uchazečů, stále jsou šance na přijetí nemalé.

Foto: Jan Handrejch, Právo
Snadné přijetí na VŠ může předcházet snadnému vyhazovu

Loni totiž bylo přijato na všechny školy celkem 75,2 procenta zájemců o vysokoškolské studium, a to i přes doporučení ministerstva školství, aby veřejné školy nabraly o deset procent studentů méně, protože na ně školy nedostanou peníze. Oproti roku 2011 se úspěšnost uchazečů dokonce mírně zvýšila.

Zřejmě se ale také část neúspěšných uchazečů o studium na veřejné škole uchytila na soukromých školách, což koresponduje s tvrzením ministerstva, že lidé jsou dnes ochotni si za studium zaplatit.

Šance na přijetí v posledních letech
Fakulty Hlásilo se Přijato Šance v %
20112012 2011 2012 2010 20112012
Ekonomické
a sociální
fakulty
40 147 37 087 19 843 18 357 52,99 49,43 49,50
Technické,
zemědělské,
přírodovědné
fakulty
70 123 67 954 52 70451 863 78,18 75,16 76,32
Pedagogické
fakulty
33 19230 284 13 247 12 415 52,39 39,91 41,00
Filozofické
a humanitní
fakulty
45 006 41 162 18 785 17 961 42,48 41,74 43,63
Právnické
fakulty
12 905 10 389 2885 2371 21,72 22,36 22,82
Lékařské
fakulty
12 512 13 180 3787 3535 32,90 30,27 26,82
Farmacie,
veterina,
zdravotnické
obory
8369 8535 3768 3413 41,65 45,02 39,99
Umělecké
fakulty
6351 5880 1487 1374 23,73 23,41 23,37
Sportovní
fakulty
4089 3844 1601 1367 43,08 39,15 35,56
Celkem 139 280 130 728 103 761 98 261 82,03 74,50 75,16
Zdroj: kampomaturite.cz

Co je však při výběru školy a oboru nutné brát v potaz, je obecný zájem o obor. „Dneska v podstatě každý, kdo chce studovat na VŠ, má maturitu a má předpoklady, že se na školu dostane. Ale ne každý se dostane na ten obor, který by studovat chtěl. Ne každý se dostane na právo nebo na medicínu,“ poznamenal k tomu tajemník Akreditační komise Jan Smrčka.

Podle něj je tradičně největší zájem o psychologii, právo a medicínu. To znamená, že je také u těchto oborů nejtěžší projít sítem přijímaček. Nejnižší zájem je o zemědělské obory. „Ale to není problém toho, že by byly nekvalitní nebo že by se tam dělal špatný výzkum, je to spíše společenský trend,“ dodal Smrčka. Kromě toho mají absolventi zemědělských oborů také těžkou pozici na trhu práce.

Práva a medicína pro premianty

Ze všech oborů je nejtěžší dostat se na práva. Podle serveru Kampomaturitě.cz se na právnické obory dostalo jen 22,8 uchazečů. Nejpřísnější podmínky měla Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, kde přijali 18,1 procenta ze 4604 uchazečů. Zájemci o studium umění to nemají o moc snazší, loni mělo šanci 23,4 procenta. Vůbec nejnedobytnější školou je Vysoká škola umělecko-průmyslová, kde přijali 9,6 procenta uchazečů.

Lékařské fakulty pak přijaly 26,8 procenta uchazečů, přičemž nejpřísnější přijímačky proběhly na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (shodně po 19 procentech). Nejsnáze je možné dostat se na některý z technických oborů. Loni bylo u nich úspěšných 76,3 procenta uchazečů. Například na Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci se dostal každý. Na techniku se dostala více než polovina všech uchazečů o vysokoškolské studium.

Na ekonomické a sociální fakulty se dostal každý druhý a na filozofických a humanitních fakultách byla úspěšnost uchazečů 43,6 procenta. Za pozornost stojí, že se výrazně zpřísnila kritéria pro přijetí na pedagogické fakulty. Zatímco ještě v roce 2010 se na ně dostalo 52,4 procenta studentů, loni to bylo 41 procent.

Lehko na cvičišti …

Úspěch u přijímaček zdaleka není vítězství. Ze statistik vyplývá, že čím snáze se člověk dostane na školu, tím snáze z ní vyletí.

Nejčastěji tak během studia odpadávají studenti technických oborů, podle statistik až třetina nedostuduje. Odborníci se domnívají, že je to tím, že školy kvůli malému počtu uchazečů přijímají i ty, kteří na studium nemají. Navíc je to prý jedno z nejtěžších studií. Loni se ale na techniku dostalo téměř 52 tisíc studentů z celkového počtu 98 tisíc. Na druhou stranu o techniky je v průmyslové ČR velký zájem.

Ovšem nutno dodat, že nezaměstnanost absolventů technických oborů byla loni, kdy třeba stavebnictví zrovna pšenka nekvetla, mezi magisterskými obory druhá nejvyšší – 10 procent.

Zato u nejprestižnějších škol platí, že pokud už se tam člověk dostane, hned tak se vyhodit nedá. Například na právech je „úmrtnost“ pět procent, na medicíně osm procent a na uměleckých oborech devět procent.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků