Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Petr Hloušek, Právo

Přijímačky na střední? Základem je vybrat vhodnou školu

Jednou z podmínek úspěšného studia na střední odborné škole či gymnáziu je výběr správné školy. Celkový počet podaných přihlášek na SŠ (maturitní i nematuritní obory) již přesáhl 200 tisíc, několik let se zvyšuje asi o pět tisíc každý rok. Přihlášky lze letos podávat do 1. března – kromě uměleckých škol s talentovou zkouškou, kde se musely podat do konce listopadu.

Ilustrační foto Foto: Petr Hloušek, Právo
Přijímačky na střední? Základem je vybrat vhodnou školu

„Velký počet přihlášek je dán nejen tím, že každý může podat dvě, ale i tím, že asi šest tisíc nepřijatých do oborů s talentovou zkouškou se poté přihlašuje na školy bez těchto zkoušek,“ vysvětlil pro Novinky analytik Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Dlouhodobý zájem o obor

Jak zvýšit šanci na přijetí? To lze podle Vojtěcha především výběrem vhodného oboru a školy, důležitý je i zájem o obor a dobrá příprava nejen v posledním roce před přijímací zkouškou.

„K maturitním oborům je příprava náročnější než do prakticky zaměřeného vyučení. Při rozhodování jsou vždy nezbytné informace – co střední školy nabízejí a jaké mají podmínky pro přijetí,“ uvedl Vojtěch.

Vlastní přípravě na zkoušky je nutné věnovat dostatek času. „Řada škol organizuje takzvané zkoušky nanečisto, kde je možné poznat prostředí dané školy a také si ověřit znalosti a získat obratnost při řešení mnohdy nezvyklých úkolů,“ připomněl. Novinky o jednom příkladu přijímaček nanečisto psaly. [celá zpráva]

Také je vhodné se seznámit se zadáním pro přijímací zkoušky, ilustrační testy lze získat zde. Nebo vyzkoušet cvičné testy, které zajišťuje kupříkladu společnost Scio.

Ivana Eliášková z Centra kariérového poradenství NÚV poskytla Novinkám rady pro uchazeče, jak si vhodnou školu vybrat.

1) Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co očekáváš, co umíš i co ti nejde
Najdi si čas a objevuj své přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky a slabá místa. Pak je porovnej s požadavky pro studium i povolání. Přemýšlej o svých studijních výsledcích, jak přistupuješ k učení, jak si poradíš, když něčemu nerozumíš, jestli tě víc baví praktická činnost. Hledej příčiny svých potíží při učení.
2) Promluv si o svých záměrech s nejbližšími
Názor okolí může být jiný než tvůj, ale získáš cennou zpětnou vazbu a podněty k přemýšlení, co podniknout nebo udělat jinak, aby se tvůj sen splnil.
3) Vytvoř si seznam zajímavých oborů
Informace k tomuto kroku jsou k dispozici zde.
4) Povolání – co bys dělal, kdybys byl…
Pozoruj lidi kolem sebe – kdo co dělá a jestli by tě to bavilo. Přitom si všímej i detailů a posuzuj, co z toho ti je blízké. Požádej o pomoc rodiče. Mysli přitom na sebe a srovnej si, jestli požadované vzdělání a dovednosti u povolání, které tě zaujme, odpovídají tvým možnostem.
5) Bez informací o školách se nepohneš z místa
Porovnávej svá očekávání s různými nabídkami škol, tvůj výběr by se neměl omezovat jen na tu nejbližší. Přehledně si vypiš výhody a nevýhody (např. jestli neznamená vzdálenost školy od domova náročné dojíždění nebo internátní bydlení, jestli je výše školného pro tvé rodiče finančně únosná). Porovnávej přijímací zkoušky v jednotlivých školách a odhaduj své šance na přijetí z loňského poměru přihlášených a přijatých uchazečů.
6) Jdi se podívat do škol
Dny otevřených dveří jsou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia.
7) Sežeň reference o škole
Vizitkou škol jsou jejich webové stránky. Něco ti mohou o nich naznačit. Jsou aktuální a plné informací? Dávají prostor i žákům a žákyním, či jen prezentují aktivity školy?
Školy rovněž kontroluje Česká školní inspekce, zprávy o zjištěném stavu jsou přístupné z karty každé školy v tomto systému – v sekci Kam na školu. Pobav se také o chodu školy s jejími žáky a žákyněmi na burze středních škol.
8) Kariérové poradenství
Pokud nemáš jistotu v rozhodování, obrať se na odborníky ve škole nebo mimo ni. Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět. Můžeš kontaktovat třídního učitele, výchovného poradce či učitele, kterému důvěřuješ. Dále kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, případně Centrum kariérového poradenství při NÚV.

Rozhodnou se studenti sami?

Není bez zajímavosti, že podle průzkumu pražské Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) si o výběru střední školy rozhoduje 42 procent dětí zcela samo, 56 procent budoucích středoškoláků se radí společně s rodiči a více než polovina rodičů přiznává, že poprvé se o dané střední škole dozvěděli od svého potomka.

„Vliv sociálního okolí nelze opomíjet. Další aspekt je ve specifičnosti oboru Informační technologie, kam se ve značné míře přihlašují žáci, kteří mají k oboru hluboký kladný vztah. Tvrzení, že se rozhodli sami, je zde více na místě. Zejména v tomto oboru vzdělání některým rodičům chybí přehled, a tak jsou od svého potomka poučeni, co si představuje pro svoji budoucnost,“ okomentoval to Vojtěch.

„Z našeho výzkumu vyplývá, že žáci základních i středních odborných škol a učilišť se shodně domnívají, že volba školy a budoucího povolání je především jejich věc. Přestože jsou názory žáků poměrně radikální, na základě dalších otázek se potvrdilo, že jsou při volbě další vzdělávací a profesní dráhy svými rodiči ovlivněni a při rozhodování se řídí jejich radami,“ dodal.

Přestup na jinou školu

V letošním školním roce přijaly střední školy podle MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 102,4 tisíce uchazečů. Většina žáků zvolila gymnázia nebo obory s maturitou, 30,6 tisíce se rozhodlo usilovat o výuční list. Podle dlouhodobých statistik více než 35 tisíc středoškoláků studium nedokončí. Důvodem může být tedy i špatný výběr střední školy.

„Ohledně přestupu nás nejčastěji oslovují studenti, které zklamala náplň výuky na původní škole. Zpravidla do konce prvního pololetí 1. ročníku stačí k přestupu dobrý prospěch uchazeče ze ZŠ a výsledek z jednotné přijímací zkoušky, později už se ale rozdíly mezi našimi studenty a uchazeči prohlubují a je třeba uspět v rozdílovém testu. V něm mívá 90 procent žadatelů problémy v odborných předmětech. Ve 3. ročníku už přestup kvůli rozdílným vědomostem doporučit nelze,“ upozornil ředitel SSŠVT Martin Vodička.

„Častým příkladem je volba maturitního oboru u žáka, který měl studijní problémy už na základní škole. Když se ukáže, že studijní nároky maturitního oboru jsou nad jeho síly, má takový žák zájem přestoupit na učební obor s perspektivou nástavbového maturitního studia,“ poznamenal ředitel pražské Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček.

Správně vyplnit přihlášku

Věnovat zvýšenou pozornost je třeba i samotným přihláškám. Ty jsou k dostání na příslušné škole či zde na webu ministerstva školství.

Vždy se do přihlášky ke studiu píše název a adresa střední školy, kód a úplný název oboru vzdělání. V případě, že škola otevírá více zaměření, pak i vybrané zaměření.

Když se chce uchazeč přihlásit například na dvě gymnázia, uvede do obou přihlášek ve stejném pořadí obě školy. „Obě přihlášky musí být totožné, a to včetně pořadí škol. Uvedené pořadí škol v přihlášce je organizačně důležité – stanovuje, v jakém termínu bude uchazeč konat jednotnou zkoušku do maturitních oborů. První škola v pořadí znamená první termín,“ doplnila pro Novinky Markéta Růžičková z NÚV.

A jak je to s uplatněním absolventů? „V současné době je velmi dobré, je nedostatek pracovníků, zaměstnavatelé absolventy potřebují, nezaměstnanost je velmi nízká. Z početnějších oborů mají problémy s nalezením zaměstnání především kosmetičky, maséři, zahradníci, kadeřnice a autolakýrníci,“ shrnul Vojtěch.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz:
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků