Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Pavel Orholz, Právo

Přehledně: Jak proběhnou přijímačky a maturity

Ministerstvo školství oznámilo změny u přijímacích a maturitních zkoušek v tomto školním roce. U přijímaček bude hlavní odlišností to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, jestli k přijímacímu řízení využije jednotnou zkoušku od Cermatu, nebo zkoušku školní. Na státní části maturity se nic nemění, pouze nebude hodnocena známkami.

Ilustrační foto Foto: Pavel Orholz, Právo
Přehledně: Jak proběhnou přijímačky a maturity

„Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého a reagovat na s tím spojené dopady na vzdělávání žáků,“ poznamenal ministr školství Robert Plaga (ANO), podle kterého se změnami souhlasí i ředitelé škol.

Důležité je, že na samotném konání státní maturity se nic nemění, což Plaga potvrdil i v rozhovoru pro Novinky. Stát si ponechá pouze didaktické testy, profilové zkoušky si ponechají školy.

Přijímací řízení na víceletá gymnázia

 • Ministerstvo předpokládá standardní průběh: zachování termínů pro podání přihlášek (do 1. března 2020), konání jednotné přijímací zkoušky v dubnu a zachování dvou termínů.

(Veškeré termíny v tabulce níže.)

Přijímací řízení na čtyřleté maturitní obory

 • Uchazeč podává přihlášku na dvě školy. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává na 1. března 2021.
 • Ředitel bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.

„MŠMT tedy v tomto konkrétním školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky zajišťované organizací Cermat do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit ji školní přijímací zkouškou,“ vysvětlil šéf školského resortu.

 • Pokud počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda bude jakoukoli formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat, či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
 • Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé ve standardním termínu do 31. ledna 2021. Školní zkouška může proběhnout i distančně.
 • U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021.
 • U oborů gymnázií se sportovní přípravou se budou talentové zkoušky konat od 2. ledna do 31. března.

Harmonogram přijímacího řízení s vyznačenými změnami

Foto: MŠMT

Maturitní zkoušky

 • Maturity v jarním zkušebním období včetně zkoušek opravných a náhradních proběhnou v souladu s platnou legislativou, termín konání se může odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Termín pro přihlášky k nim se nemění: 1. prosinec 2020.
 • Státní didaktické maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května. Školní maturity mohou být od 16. května do 10. června, termíny určují ředitelé škol. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturitní zkoušky mohou podle vyhlášky MŠMT začít od 1. dubna.
 • V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zkouška v nezměněné podobě, formě i ve standardních termínech.
 • V případě méně příznivé situace je možné přistoupit k posunu termínů. Redukce jakékoliv části maturitní zkoušky se neplánuje. Ministerstvo školství ale na webu píše, že je připraveno zohlednit situaci žáků s nařízenou pracovní povinností ve zdravotnictví a sociálních službách - např. navýšením počtu možných termínů pro konání zkoušek.
 • Ke změnám u maturitní zkoušky však dojde i bez ohledu na epidemii koronaviru. Podle novely školského zákona maturanti ve společné části konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka či matematiky. Pro žádný obor vzdělání není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky.
 • A především: zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

„U státní didaktické části je toto hodnocení dostatečné. Školy a rodiče jsou zvyklí na známky, což se řešilo, ale ta procenta jdou vždycky převést na známky,” řekl Plaga Novinkám.

 • Profilová část maturity se skládá z písemné (slohové) práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak to samé i z tohoto jazyka. Dále z 2-3 povinných profilových zkoušek.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků