Hlavní obsah

Nositelé ocenění EU GreenLight a GreenBuilding ušetřili až 85 % energie

V roce 2000 založila Evropská komise cenu GreenLight (ekologicky šetrné osvětlení) a v roce 2005 cenu GreenBuilding (ekologicky šetrná budova) s cílem podpořit snahy veřejných i soukromých organizací o snížení spotřeby elektrické energie na dobrovolném základě. Jedním z dvanácti oceněných v programu GreenLight v roce 2010 je Prague Marriot Hotel, který po svém připojení k programu v roce 2007 snížil spotřebu energie na osvětlení o 68 %.

Nositelé ocenění EU GreenLight a GreenBuilding ušetřili až 85 % energie

V kategorii GreenBuilding dosáhly dva nejlepší projekty rekonstrukce (administrativní budova v Rakousku a střední škola v Německu) více než 80% úspory energie. Do těchto iniciativ se po celé Evropě zapojilo více než 700 účastníků, kteří každoročně ušetří přibližně 545 GWh. To odpovídá množství energie, kterou za stejné období spotřebují dvě středně velká evropská města.

Investice a inovace přispívají k udržitelnému rozvoji

„Blahopřejeme všem oceněným. Ať již z veřejného nebo soukromého sektoru, všichni jsou živým důkazem, že investice a inovační postupy směřující ke zvýšení energetické účinnosti jsou nejen nesmírným přínosem pro organizace samé, ale přispívají zásadním způsobem i k udržitelnějšímu rozvoji Evropy,“ uvedli ve svém prohlášení Máire Geoghegan-Quinn, komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu, a Günther Oettinger, komisař EU pro energetiku.

GreenLight a GreenBuilding jsou programy řízené Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise, založené na dobrovolnosti a jejich cílem je motivovat soukromé i veřejné organizace ke snižování spotřeby energie v jejich objektech. GreenLight podněcuje partnery k instalaci energeticky účinného osvětlení, zatímco iniciativa GreenBuilding podporuje snahy o dosažení vyšší energetické účinnosti v budovách díky některým opatřením, jako je např. tepelná izolace, účinné vytápění a chlazení, inteligentní kontrolní systémy, solární fotovoltaické panely atd.

GreenLight

Od jejího vzniku v roce 2000 se k iniciativě GreenLight připojilo více než 500 partnerů z celé Evropy. Nahrazením zastaralého osvětlení moderními nízkoenergetickými svítidly a kontrolou používání osvětlení dosáhli celkových úspor 241 GWh za rok (viz graf 1 níže). To odpovídá zhruba úsporám 24 milionů eur v provozních nákladech a více než 94 milionům kilogramů emisí CO2 ročně.

GreenBuilding

Iniciativa GreenBuilding, založená v roce 2005, navázala na úspěch iniciativy GreenLight a přilákala více než 185 partnerů. 286 budov přihlášených do soutěže ušetří, pokud jde o primární energie (např. elektřinu, zemní plyn a topný olej), 304 GWh ročně, což odpovídá průměrným úsporám ve výši 41 %.

Těchto výsledků bylo dosaženo kombinací opatření (viz graf 2 níže), zejména díky instalaci účinnějších topných a vzduchotechnických systémů, následně i lepší izolací plášťů budov (oddělení vnitřního a vnějšího prostředí) a účinnějším osvětlením. K úsporám přispívá i využívání sluneční a geotermální energie.

Důležité poznatky, které z tohoto programu vyplývají, mohou přispět k prosazování opatření ke zvyšování účinnosti.

U nových budov jsou dodatečné náklady související s investicemi do energetické účinnosti nízké (méně než 10 % investic). Většina projektů přinesla více úspor, než se původně odhadovalo.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků