Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Lucie Fialová, Právo

Některé kroužky ve školkách mohou být placeny neprávem

Ze stanoviska České školní inspekce (ČŠI) k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách vyplývá, že školky samozřejmě takové nadstandardní aktivity zprostředkovávat mohou. Tyto aktivity však nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona, nesmí toto vzdělávání nahrazovat a nesmí být poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání dle školního vzdělávacího programu.

Ilustrační foto Foto: Lucie Fialová, Právo
Některé kroužky ve školkách mohou být placeny neprávem

Mateřská škola poskytuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu za úplatu stanovenou právním předpisem, resp. bezúplatně. ČŠI uvádí v dohodě s ministerstvem školství následující podmínky konání nadstandardních (placených) aktivit v mateřské škole.

Rodič to nemusí využít

Aktivita nabízená v podobě placeného kroužku nemůže být uvedena jako součást školního vzdělávacího programu. Pokud by byla, je povinna ji školka poskytnout všem dětem v rámci standardního vzdělávání bez dalších finančních požadavků.

Jestliže je ve školním vzdělávacím programu uvedeno, že MŠ rozvíjí pohybové aktivity dětí, není možné nabízet zpoplatněný kroužek pohybových aktivit.

Z nabídky aktivit musí být zřejmé, že rodiče mohou pro své děti tohoto nadstandardu využít, ale nemusí. Pokud této nabídky v podobě nadstandardní aktivity nevyužijí, musí být jejich dětem v mateřské škole zajištěn plnohodnotný program.

Měly by být až odpoledne

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Pokud tedy dítě „odchází“ ze školky do kroužku, je třeba, aby rodiče pověřili konkrétní osobu (např. lektora) k vyzvednutí a předání dítěte. Pověření musí rovněž předat mateřské škole, a to i v případě, pokud výuka kroužku probíhá na pracovišti školky.

Inspekce jednoznačně doporučuje konání takových nadstandardních aktivit až v odpoledních hodinách. Pokud se takové aktivity, jako třeba plavání, nabízejí v průběhu dopoledne, nesmí žádným způsobem zasahovat do rozsahu a kvality předškolní výuky.

Učitel nemůže zajišťovat kroužky v pracovní době

Dalším důležitým aspektem je efektivní organizace vzdělávání v mateřské škole. Organizaci a podmínky provozu školy stanovuje ředitel. Pokud by realizace kroužku měla nepříznivý dopad na provoz mateřské školy nebo průběh vzdělávání, věnuje se tomu ČSI ve své zprávě.

Zmíněnými nežádoucími dopady mohou být narušení činností dětí v rámci plnění školního vzdělávacího programu z důvodu odchodu části kolektivu do kroužku, nevyvážený poměr spontánních a řízených činností v průběhu dne, omezení dostatečné doby pobytu dětí venku či narušování doby stanovené pro jídlo a odpočinek dětí.

Vzhledem k tomu, že kroužek je aktivitou, která není součástí vzdělávání podle školského zákona, nemusí jej zajišťovat odborně kvalifikovaný pracovník. Pokud by jej zajišťoval učitel školy, nemůže být za tuto činnost placen z prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na vzdělávání a nemůže jej uskutečňovat v pracovní době.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků