Hlavní obsah
Počítá se s dlouhodobým očekávaným průměrem výnosu biomasy při správném hospodaření. Foto: ČVUT

Na ČVUT vyvinuli novou metodiku využití biomasy

Novou metodiku zkoumání potenciálu biomasy pro energetické využití v zadaném území vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Spolupracovali s kolegy z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ). Nový software, vyvinutý v prostředí GIS, podrobně analyzuje a zobrazuje množství biomasy využitelné jako energetický zdroj v zadaném území - v kraji, okrese nebo republice.

Počítá se s dlouhodobým očekávaným průměrem výnosu biomasy při správném hospodaření. Foto: ČVUT
Na ČVUT vyvinuli novou metodiku využití biomasy

„Aplikace umožňuje jak podrobné mapování dlouhodobě udržitelného potenciálu biomasy, se kterým lze počítat v energetických bilancích, tak i odhad možností jeho krátkodobého navýšení zmírněním některých standardních agrotechnických, ekonomických či tržních omezení,“ vysvětlil vedoucí katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT Jaroslav Knápek.

Jedná se o biomasu, jejíž potenciál tvoří produkční schopnosti konvenčních a energetických plodin a dřevin v příslušných klimatických a půdních podmínkách. Počítá se tedy s dlouhodobým očekávaným průměrem výnosu biomasy při správném hospodaření.

Údaje o půdě jsou dostupné

Pro stanovení potenciálu biomasy se využívá bonitace (zjednodušeně odhad kvality) zemědělských a lesních stanovišť po odečtení spotřeby pro zemědělské, dřevozpracující či průmyslové využití, rovněž vyloučení zdrojů z důvodů ochrany těch přírodních.

Bonitace zemědělské půdy je jejím vlastníkům dostupná, kupříkladu jako údaj BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) u výpisu z katastru nemovitostí. Pětimístný kód identifikuje klimatické podmínky, typ půdy, sklon pozemku spolu s orientací a skeletovitost půdy.

Krátkodobě lze potenciál významně navýšit

Výsledky provedených analýz pro vybrané oblasti ČR potvrzují, že potenciál biomasy pro energetické účely lze krátkodobě významně navýšit. Pro jednotlivé kraje je toto navýšení potenciálu v řádu až několika petajoulů (PJ). Jde tak o významný příspěvek k energetické bilanci celé republiky i jednotlivých krajů.

Výzkum ČVUT a VÚKOZ, na kterém se podílelo ještě několik dalších subjektů (ÚHÚL, CENIA aj.), tak poskytuje podle školy cenný podklad pro aktualizaci státní energetické koncepce a pro plánování rozvoje energetické infrastruktury s ohledem na zajištění její bezpečnosti.

GIS

Geografický informační systém (GIS) je systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data. V počítačových datech je tím pádem třeba mít zaznamenané jak vlastní údaje o objektu, tak údaje o jeho poloze. Tomuto typu dat se říká geografická nebo prostorová data, počítačový systém umožňující je ukládat a využívat se nazývá právě GIS.

Výzkum zaznamenal i prestižní vědecký časopis Renewable and Sustainable Energy Reviews.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků