Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Kraje drží peníze na asistenty pedagogů

Ačkoli kraje letos už dostaly mimořádný půlmiliardový balík například na financování asistentů pedagoga, stále na nich podle zjištění Práva šetří. Některé kraje rozdělují peníze na asistenty chaoticky.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Kraje drží peníze na asistenty pedagogů

Až od září by se měla situace sjednotit, protože začne platit novela školského zákona, která upravuje inkluzívní vzdělávání a s ní spojené předpisy.

„Zákon mění podstatu peněz. Ty půjdou nárokově a účelově, takže kraje už nebudou mít košaté možnosti, jak s nimi nakládat,“ řekl Právu zdroj ministerstva obeznámený se situací.

Krajské úřady volí různé způsoby financování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a různá kritéria pro financování asistentů. Systém tak působí zmatečně. Navíc panuje obava, že od září poptávka po asistentech vyskočí a peníze budou chybět.

„Kraje ale vědí, že tam, kde vzniknou prokazatelně nové potřeby, jsme připraveni ten balík navýšit,“ uvedl zdroj.

Mnozí ředitelé jsou dnes rozčarováni, že na platy svých asistentů dostali stejně málo jako jindy, přestože ministerstvo rozdělilo krajským úřadům peníze, které dříve nebyly.

Asistent až za 21 tisíc

„Ministerstvo rozdalo plnou částku, ale kraje rozhodně plnou částku do škol nepouštěly. Asistent nyní bere 11 tisíc hrubého při plném úvazku, na který málokdo dosáhne,“ popsal Právu ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran. „Od září by to mělo být i 20 tisíc. A to už je o něčem jiném,“ dodal.

Podle něj je totiž problém sehnat asistenta, který by uměl jednat s postiženými dětmi a měl za sebou také dostatečnou pedagogickou činnost.

Vůči asistentům je porušován zákoník práce.
Kateřina Valachová

Platy asistentů proplácejí kraje zpětně, školy si tedy asistenty financují samy a jen podle zkušeností odhadují, kolik jim pak kraj dodá. Některé kraje však dodávaly jen část prostředků, někdo nedostal nic, a tak ředitel mzdu asistenta hradil z částek určených na odměny kantorů.

Také proto asistenti měli v popisu práce méně výkonu, než jaký skutečně odpracovali. Papírově pak mohli být zařazeni do 5. platové třídy, ze které plyne výdělek v závislosti na délce praxe od 11 050 do 14 100 korun.

„Je nutno říci, že je vůči nim porušován zákoník práce,“ řekla Právu ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Také například městská část Praha 4, která zřizuje 23 mateřských a 20 základních škol, v nichž 78 dětí vyžaduje asistenta, potvrzuje, že jsou asistenti podceněni. „Současných 11 tisíc korun odpovídá 5. platové třídě, která neodpovídá náplni práce,“ sdělil Právu mluvčí městské části Jiří Bigas.

Ministerstvo při rozdělování peněz pro kraje na financování asistentů počítalo s tím, že by mohli být zařazeni nejméně do 8. platové třídy, což už je plat mezi 16 430 a 20 700 korunami.

Na ministerstvu ve čtvrtek jednali ekonomičtí zástupci krajů, aby vysvětlili, proč s penězi navzdory předem daným instrukcím šetří. Stále je šance, že se situace napraví.

Zvláštní odměny?

Přestože mají asistenti smlouvy dané a zpětně je přepisovat nelze, mohly kraje dodat peníze třeba na odměny. Anebo by mohly dodat peníze asistentům tam, kam dříve neposílaly dostatek či vůbec nic.

Některé kraje také na asistenty dávaly maximum a po zvýšení rezerv navýšily i jejich mzdy.

Podle Valachové nelze předpokládat, že by se od září prudce zvýšily požadavky na platy asistentů.

Současné smlouvy se od 1. září měnit nebudou, protože jsou vázány na doporučení školských psychologických zařízení podle nynějších podmínek.

Na plně ohodnoceného asistenta získají nárok zejména děti, kterým poradenské zařízení přizná takové podpůrné opatření po začátku školního roku 2016/2017.

Do roku 2018 pak projdou poradnami i ostatní děti, které mají asistenta už nyní. Neznamená to však, že by asistenti nemohli dostat příplatky nad rámec současně vystavených smluv.

Náměty k článkům o inkluzi pište na adresu: inkluze@pravo.cz

Inkluze v otázkách a odpovědích
Ruší se speciální školy?
Nikdy nebylo záměrem rušení speciálních škol a přeřazování všech handicapovaných do běžných škol. Děti se středním a těžkým zdravotním postižením nadále budou moci využívat speciálně mířené péče ve speciálních školách.
Ruší se praktické školy?
Po celé republice je 17 tzv. praktických škol, které soustřeďují čistě žáky s lehkým mentálním postižením. Přesnější diagnózy budou průběžně určovat, jaký typ vzdělání je s novými podpůrnými opatřeními pro žáka v jeho nejlepším zájmu.
Nadále bude na rodičích rozhodnutí, zda budou chtít takto postižené děti integrovat v běžné třídě, nebo ve speciální třídě, nebo upřednostní „praktickou“ školu. Z předběžných průzkumů ministerstva plyne, že rodiče zatím nejeví velký zájem o integraci těchto dětí.
Z praktických škol přechází do běžných každoročně méně než sto dětí. Pokud vlivem inkluze zaniknou některé třídy praktických škol, budou jejich zaměstnanci zapotřebí v inkluzivních školách.
Dohlédne na inkluzi sociálka?
Orgány sociálně-právní ochrany dětí žádné nové pravomoci nedostávají. Ve výjimečných případech zasahují, pokud například rodič nadaného dítěte trvá na jeho zařazení do praktické školy. To zakazuje zákon z roku 2005.
Ztratí rodič kontrolu nad svým dítětem?
Práva rodiče se posilují. Pokud rodič nesouhlasí s výsledkem vyšetření a doporučením školského poradenského zařízení, může nově požádat o revizní posudek. Je-li jeho dítě tzv. hraničním, tedy s IQ naměřeným kolem 70 bodů, bude rozhodovat sám, do jakého typu školy jej pošle.
Často pak hraje roli přístup ředitelů škol. Když rodič vycítí, že jeho dítě není ve škole žádáno, do nepřátelského prostředí jej nepustí. Předpokládá se však, že školy ztratí obavy z integrace, jakmile se ukáže, že dostanou peníze na asistenta, speciálního pedagoga nebo školního psychologa a další podpory včetně speciálních pomůcek.
Jsou na to peníze?
Žádosti o peníze na platy asistentů posílají školy krajům. Devět procent těchto žádostí nebylo v minulosti vyslyšeno vůbec a ředitel sháněl peníze z jiných zdrojů, například z balíčku určeného na odměny pro učitele, což budilo ve školách zlou krev.
Někdy si musel asistenta zaplatit rodič. V mnoha případech dostaly školy jen část požadovaných peněz. Nyní budou mít kraje povinnost splnit kompletní požadavky na prostředky pro asistenta. Peníze dodá ministerstvo.
Kraje však hlásí, že netuší, kolik požadavků se jim sejde. Ani ministerstvo nedokáže odhadnout, jak se budou rodiče rozhodovat, ale peníze pro kraje vypočítává podle toho, kolik žádostí bylo posíláno v minulosti. Kompletní údaje o záměrech rodičů má mít ministerstvo do konce května.
Budou peníze i v budoucnu?
Peníze na asistenty pedagoga a další podpory pro nadané a handicapované žáky jsou nárokové. Letos už je ve státním rozpočtu pro tyto účely vyčleněno zhruba půl miliardy korun.
Ministerstvo počítá s tím, že v roce 2017 bude potřebovat miliardu korun navíc, o rok později miliardu a půl. Že se s těmito penězi ve výhledu nepočítá, je spíše administrativní chyba, protože s danými penězi se musí počítat automaticky, stejně jako s penězi na tarifní platy kantorů. Vyjednávat o tom ještě bude ministryně školství s ministrem financí.
Kdo bude asistenta dělat?
Zájemce musí mít maturitu z pedagogického oboru anebo si musí doplnit rekvalifikační kurz. V současnosti se plat asistenta pohybuje kolem deseti tisíc korun, což není motivační plat, ale pro studenta pedagogické školy už je to zajímavý přivýdělek spojený s praxí.
Podle konkrétní náplně práce bude možné asistenta zařadit až do osmé tarifní třídy a jeho plat by se mohl při plném úvazku zvýšit v průměru na 16 tisíc. Často se asistenty stávají kantoři na penzi, kteří si tak polepší k důchodu.
Podle ministerstva se úvazky asistentů a jejich platy zvýší, jakmile zřizovatelé nebudou muset jejich plat doplňovat ze svých omezených zdrojů. A s tím se počítá. Očekává se však, že v některých regionech nemusí být asistentů hned dostatek, postupně má jejich počet růst.
Nebudou se postižené děti v běžných třídách trápit?
Obavy se týkají zejména integrace lehce mentálně postižených dětí, protože by v konkurenci s ostatními dětmi mohly cítit frustraci a propadnout pocitu méněcennosti, případně by mohly čelit šikaně. Ministerstvo vychází ze zkušeností škol, které už tyto děti integrují. Jedná se o tři a půl tisíce dětí z celkového počtu 13 300.
Podle ministerstva se tito žáci v těchto školách netrápí a vzdělávání je i přes jejich nižší výkon motivuje. Individuální plán zajišťuje nižší vzdělávací nároky uměřeně jejich rozvoji. Doporučená podpora se má také proměňovat.
Všichni lehce mentálně postižení nastoupí do běžných škol?
Doporučení do běžné školy by neměly dostávat lehce mentálně postižené děti, u nichž bude zjištěna ještě nějaká další vada. Citlivě se má posuzovat, zda dítě s danou diagnózou bude schopné výuku v běžné škole i za všech podpůrných opatření zvládat.
Dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se inkluze netýká, pokud o ni nebude rodič stát a poradenské zařízení dojde k závěru, že by s podpůrnými opatřeními mohlo být zařazeno do speciální třídy v běžné škole. Takový postup však resort nedoporučuje.
Už nyní školská poradenská zařízení zpřesňují diagnózy, kvůli čemuž dochází i k úbytku počtu dětí s diagnózou lehké mentální postižení. Starší přístup umožňoval, že danou diagnózu dostalo někdy i dítě, které bylo v rodině zanedbáno, ale mělo šanci se rozvíjet.
Může dojít k mylnému doporučení. Nicméně děti, u kterých bude diagnóza sporná, budou do poradny chodit častěji. Počítá se rovněž s navýšením počtu psychologů a speciálních pedagogů v poradnách o 150 lidí.
Školy se cítí nepřipravené. Nemá se účinnost odložit o rok?
Návrh na odklad účinnosti novely sněmovní školský výbor nepodpořil. Pokud by však na to došlo, ztratila by většina škol nároky na podpůrná opatření, která novela slibuje. S integrací postižených dětí do běžných tříd má zkušenost 3175 škol.
Lehce mentálně postižené integrovalo na 800 škol a 700 z nich mělo takových žáků méně než tři. Nemohly však počítat s podpůrnými opatřeními, jako jsou asistenti, speciální pomůcky či snižování počtu dětí ve třídách.
Zdroj: Právo, ministerstvo školství
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků