Hlavní obsah

Integraci postižených žáků brzdí bariéry ve školách, pomoci chce Nadace ČEZ

Podle odhadů ČSÚ z roku 2007 žije v České republice 1 015 548 osob se zdravotním postižením a tvoří tak 9,87 % celé populace ČR. Jejich vzdělanostní struktura je ale horší než u populace jako celku. Podíl osob se středoškolským vzděláním s maturitou dosáhl u zdravotně postižených 20 %, zatímco v celkové populaci 27%.

Integraci postižených žáků brzdí bariéry ve školách, pomoci chce Nadace ČEZ

Napravit se to snaží projekty, které směřují k integraci žáků se zdravotním postižením do běžných tříd a běžných škol. Školní budovy na to ale nejsou po architektonické stránce připravené.

V praxi to pak vypadá tak, že učitelé tělesně handicapované žáky přenášejí mezi patry a ředitelé upravují rozvrhy, aby se postižený žák „nestěhoval“ z učebny do učebny, nebo odstraňují prahy u dveří.

Nevyhovujících budov jsou stovky

„Starých školních budov, které by odstranění architektonických bariér potřebovaly, jsou v České republice stovky. Chceme dát šanci především těm, kteří nečekají pouze na cizí pomoc, ale snaží se problematiku aktivně řešit. Naším cílem je podpořit školy, které postižené žáky neodmítají, ale umožňují jim získat stejné vzdělání, jako mají ostatní děti,“ vysvětluje místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ Bohdana Horáčková.

Na grantech rozdělila Nadace ČEZ 4,5 miliónu korun

Nadace v tomto roce poprvé umožnila základním a středním školám zažádat o grant Oranžové schody. Cílem grantu je pomoci odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček a dalších pomůcek. Nadace grant udělila zatím osmi školám z celé České republiky. Celkem poskytla téměř 4,5 miliónu korun.

Davidovi umožní pohyb po škole nová plošina

Také Davidovi, který je z důvodu svalového onemocnění na vozíku, doposud pomáhali na schodišti spolužáci nebo učitelé. Od 1. září však v jeho škole, tedy na Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí, díky grantu Oranžové schody funguje plošina. „Když se David dověděl, že škola zakoupí plošinu, hlasitě vykřikl HURÁ. Celé léto všem vyprávěl, jak bude sám jezdit po škole a nikoho nebude potřebovat, říká Davidova maminka paní Oldřiška Jiránková.

Postižení žáci na ZŠ

Podle Ústavu pro informace ve vzdělání (ÚIV) chodí do základních škol 71 801 postižených žáků, z nichž je 34 761 individuálně integrováno do škol pro žáky bez zdravotního postižení. Ostatní jsou zařazeni do speciálních tříd. To znamená, že téměř polovina postižených žáků je integrována do běžného vyučování.

Z celkového počtu postižených žáků, kteří jsou začleněni do kolektivu dětí bez postižení, má 3,7 % žáků postižení tělesné. V absolutních číslech se jedná o 1284 žáků, kteří se potýkají s fyzickými překážkami v podobě schodišť na drtivé většině českých základních škol.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků