Hlavní obsah

Evropě začíná docházet voda, EK chce omezit poptávku i úspornými spotřebiči

Ze zprávy, kterou včera zveřejnila Evropská komise vyplývá, že některé členské státy začínají trpět trvalým nedostatkem vody. A problém se netýká jen zemí u Středozemního moře. Už i Česká republika oznámila, že má oblasti s častým nedostatkem vody, Francie a Belgie zase oblasti s nadměrným využíváním spodních vod.

Evropě začíná docházet voda, EK chce omezit poptávku i úspornými spotřebiči

Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Voda je život a vodohospodářská politika je naší životní pojistkou. Zveřejněná zpráva zdůrazňuje, jak je důležité, aby byla vodohospodářská politika součástí širších strategií, a to na úrovni EU i jednotlivých členských států. Naše politika v oblasti vodního hospodářství musí být především udržitelná. Nemůžeme si dovolit žít na vodní dluh.“

Evropa musí přijmout účinnou politiku stanovení sazeb za vodu, racionálně s vodou hospodařit a přijmout opatření, jež povedou k jejím úsporám. Jinak bude mít velký problém zabezpečit dostatek kvalitní vody pro potřeby uživatelů a pro zvládnutí klimatických změn.

Jak účinně dosáhnout úspor

Již několik let apeluje Komise na členské státy, aby přijaly příslušná opatření, například v oblasti politiky poplatků, zlepšování nástrojů pro řízení vodních zdrojů a racionalizaci a úspor spotřeby vody.

Ze zprávy vypracované pro Komisi v roce 2009 vyplynulo, že značné úspory by mohlo přinést zavedení povinných požadavků na zařízení využívající vodu podle rozšířené směrnice o ekodesignu. Kdyby byly zahrnuty všechny domácí spotřebiče využívající vodu, mohlo by se dosáhnout 19% snížení celkové spotřeby vody. To odpovídá 3,2% snížení celkového ročního odběru vody v EU.

Snížení spotřeby vody u výrobků spojených se spotřebou energie, jako jsou kohoutky, sprchy a vany, může rovněž vést k potenciálnímu snížení spotřeby tepla o 20 %. Změny v souvislosti s délkou doby sprchování, četností koupání nebo používáním kohoutků mohou navíc přinést 20% až 30% úspory.

Zpráva potvrzuje, že dobré hospodaření s vodou by mělo vycházet ze systému priorit, v němž na nejvyšší příčce stojí řízení poptávky po vodě. Opatření na straně nabídky by měla být zvažována teprve ve chvíli, kdy budou vyčerpány všechny možnosti úspor.

Jak zachovat vodní zdroje v EU

Komise hodlá svou politiku v oblasti sucha a nedostatku vody v roce 2012 přezkoumat. V této souvislosti zahajuje celou řadu přípravných činností. V roce 2010 se zaměří na racionální využívání vody, a zejména na možnosti úspor spotřeby vody v budovách, na snižování úniků vody a na racionální hospodaření s vodou v zemědělství.

Na základě výsledků těchto činností bude v roce 2012 vypracován plán na zachování vodních zdrojů EU. Tento plán bude vycházet také z přezkumu provádění rámcové směrnice o vodě a přezkumu citlivosti přírodních zdrojů, jako jsou voda, biologická rozmanitost a půda, vůči klimatickým vlivům a dalším tlakům způsobeným lidskou činností.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků