Podle novely by na výběr uchazeče měla mít příště větší vliv jeho odbornost. V konkurzní komisi by proto měli být vedle školního inspektora další dva odborníci určení Českou školní inspekcí (ČŠI). Ta bude moct navrhnout jak někoho ze státní správy či školství, tak i psychologa či personalistu.

Loni vzrostl počet výběrových řízení na ředitele meziročně na trojnásobek. Důvodem bylo hlavně to, že množství ředitelů končilo funkční období.

Komise by měla posuzovat zejména výsledky pedagogické práce uchazeče o místo ředitele, jeho znalosti o trendech ve vzdělávání a jeho představy o vedení pedagogického sboru.

„Novela výslovně počítá s možností využití i jiných objektivizujících nástrojů personálního výběru, než je řízený pohovor nebo znalostní test. Takzvaným doplňkovým hodnocením mohou být například psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru,” uvedlo MŠMT.

Jak povede učitelský sbor

Ministerstvo školství novelou zavádí také témata pro pohovor s uchazečem. Výběrová komise by se při kladení otázek měla zaměřovat hlavně na to, jak kandidát povede pedagogický sbor, co ví o trendech ve výchově a vzdělávání a zda dokáže rozvíjet nápady, jak má školství vypadat.

Plaga zřejmě nakonec podpoří návrh na rozšíření pravomocí krajů vůči středním školám

Novela podle resortu rovněž vychází vstříc potřebám zřizovatelů zjednodušením administrativy, a to například při vyřazování uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro účast v konkurzu.

Pořadí v konkurzu bude nadále jen doporučující

Ministerstvo v novele nakonec ustoupilo od svého původního návrhu změnit vyhlášku tak, aby bylo pořadí uchazečů v konkurzu pro zřizovatele závazné. V případě, že by zřizovatel vybraného uchazeče jmenovat nechtěl, měl mít možnost vyhlásit nový konkurz. S tímto záměrem nesouhlasili zástupci měst a obcí, kteří jsou nejčastěji zřizovateli škol.

Úpravu doporučoval sice například školský ombudsman Ladislav Hrzal a někteří členové školského výboru, nicméně ředitelem školy se tak i nadále budou moct stát i zájemci, kteří se ve výběrovém řízení neumístí na prvním místě. Změny ve vyhlášce začnou platit od 1. května.

Podle ČŠI vzrostl loni počet výběrových řízení na ředitele školy meziročně na trojnásobek. Důvodem bylo hlavně to, že velkému množství ředitelů končilo funkční období, které novela zákona z roku 2011 stanovila na dobu šesti let. Mezi loňským březnem a červencem se tak uskutečnilo 1465 konkurzů.

Ve školním roce 2017/2018 bylo v Česku podle MŠMT celkem 9760 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, jejichž zřizovatelem byla obec či kraj.

Může se vám hodit na Firmy.cz: