V pondělí 25. března bylo v Ostravě na krajském úřadě podepsáno memorandum o spolupráci při realizaci nového technického lycea. Podepsali ho hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO), rektor VŠB-TUO Václav Snášel a ředitel Moravskoslezského inovačního centra Ostrava Pavel Csank.

Vznik nové krajské organizace je podle nich speciální nejen v tom, že nová střední škola bude působit v prostorách VŠB-TUO, ale hlavně díky vzdělávacímu programu, na kterém se budou podílet univerzitní odborníci a inovativní firmy.

Součástí organizace bude kromě technického lycea i tréninkové centrum pro žáky a vzdělávací středisko pro učitele.

Podpora technicky nadaných žáků

„Chceme maximálně podporovat mimořádně technicky nadané středoškoláky. Je nutné vytvořit jim co nejlepší podmínky ke studiu a rozvíjení jejich znalostí a dovedností. V rámci České republiky jde o unikátní projekt, je jedinečný tím, že přímo propojuje střední a vysoké školství s inovativními firmami. Při jeho vzniku jsme se inspirovali v zahraničí,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro školství Stanislaw Folwarczny (ODS).

V Ostravě vznikne univerzitní areál za miliardu

„Podpora podnikání, inovací, vědy a výzkumu je prioritou Moravskoslezského kraje. Máme u nás hodně mladých nadaných lidí, které chceme podpořit, aby svůj potenciál uplatnili v regionu a neodcházeli jinam, kde by byla realizace jejich vizí snazší. Chceme k nám přivést více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou,“ vysvětlil vznik nové krajské organizace hejtman Vondrák.

Dodal, že vidí obrovskou příležitost pro tento region v rozvoji konceptu Průmyslu 4.0.

Kraj předpokládá, že výuka by v chystané střední škole mohla začít v září 2020. Vznik nové příspěvkové organizace musí ale ještě takzvaně posvětit krajské zastupitelstvo letos v červnu.

Může se vám hodit na Seznamu: