Během dne, v pátek 16. listopadu, byly pro středoškoláky připraveny přednášky, v odpolední části programu pak měli žáci sestavit a prezentovat vlastní energetický projekt. Odbornou porotu nejvíce zaujala změna v konceptu elektromobility, se kterou přišel právě tým z Gymnázia Nad Alejí.

Druhá nejlépe hodnocená prezentace se týkala automatizované kontroly vysokonapěťového vedení, přednesli ji Daniel Rezner, Martin Edl, Radek Olšák z pražského Mensa gymnázia.

Na bronzové příčce se umístilo družstvo, jehož členy byli Kryštof Slaný, Daniel Buček a Lubomír Smrček z Gymnázia, SPŠ, OA Znojmo. Věnovali se využití odpadu v energetice Česka.

Soutěžící středoškoláci to neměli snadné.

Soutěžící středoškoláci to neměli snadné.

FOTO: ČVUT

„Během náročného dne se studenti setkali nejen s odborníky z oblasti energetiky, ale museli také řešit zajímavé úkoly, které se oboru týkaly. Pořadatelé olympiády účastníkům také umožnili seznámit se jak s prostory elektrotechnické fakulty, tak se zázemím Národní technické knihovny,“ doplnila vedoucí Odboru PR a marketingu na ČVUT Andrea Vondráková.

Prominutí přijímaček

Vedle finanční odměny, kterou byla výhra v soutěži oceněna, mohou vítězové nastoupit ke studiu na Fakultě elektrotechnické ČVUT bez nutnosti účastnit se přijímacích zkoušek.

Adéla Holasová z dané fakulty, která akci připravila, o finálové soutěži uvedla, že všichni studenti pracovali s velkým vypětím.

„Měli náročný úkol – pochopit aktuální problém z vybrané oblasti energetiky, následně navrhnout řešení a na závěr ho prezentovat před celou přednáškovou halou a odborníky. Všichni by si zasloužili velké ocenění za skvělou práci, vydali ze sebe maximum a my doufáme, že se i hodně přiučili,“ zmínila.

Snímek z Energetické olympiády

Snímek z Energetické olympiády

FOTO: ČVUT

Soutěž Energetická olympiáda zastřešila společnost Energetická gramotnost. O tom, že na ČVUT vzniká nová soutěž, jejímž cílem je zvýšit zájem studentů o energetiku a technické vzdělání, Novinky informovaly již na konci července. [celá zpráva]