„Stipendium obdrží ti, kteří si na střední škole udrželi dlouhodobý průměr známek nejhůře 1,5 a se stejným nebo lepším výsledkem zvládli i maturitu,” informovala mediální zástupkyně FROV Klára Pirochová.

Kdo v prvním semestru získá minimálně 20 kreditů, obdrží další jednorázové stipendium ve výši 8000 korun.Martin Kocour, FROV

„Naším cílem je motivovat studenty s dobrými studijními předpoklady k zápisu na FROV,” uvedl děkan školy Pavel Kozák.

Odměnu 10 000 Kč obdrží vhodní adepti 60 dnů po zápisu na školu. Navíc FROV hodlá finančně motivovat studenty i během úvodního semestru.

„Kdo získá minimálně 20 kreditů, obdrží další jednorázové stipendium ve výši 8000 korun,” přidal zástupce děkana FROV Martin Kocour.

Fakulta každoročně přijímá 80 nových studentů

FROV přijímá studenty do bakalářských studijních oborů Rybářství a Ochrana vod. Školu navštěvuje 130 studentů, z nichž kolem 80 nastupuje do prvního ročníku. FROV nabízí i navazující magisterské a následně i doktorské studium.

Funguje tam i výzkumná činnost – na konci loňského roku například tamní vědci zjistili, že v tělech pstruhů se mohou vyskytovat antidepresiva z čističek. [celá zpráva]

Sama Jihočeská univerzita má hlavní sídlo v Českých Budějovicích.